Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

GOPS – POKL

Zakończenie projektu „Uwierz w siebie”

Z dniem dzisiejszym tj. 31.12.2014r. zakończono realizację systemowego projektu „Uwierz w siebie” w 2014 roku, współfinasowanego przez „Unię Europejską” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita planowana wartość projektu wynosiła: 50.000,00zł w tym kwota dofinansowania: 44.750,00zł; środki własne: 5.250,00zł. Całkowite zrealizowane wydatki stanowiące kwotę: 49.501,83zł w tym kwota dofinansowania: 44.304,14zł; środki własne; […]

Czytaj więcej

Mikołajowo-Świąteczne spotkanie z uczestnikami projektu „Uwierz w siebie”

W dniu 16 grudnia 2014 odbyło się Mikołajowo-Świąteczne spotkanie z uczestnikami projektu „Uwierz w siebie” realizowanego w br. W spotkaniu oprócz uczestników projektu, wzięły udział osoby z ich otoczenia, Wójt Gminy Rząśnia Pan Tomasz Stolarczyk, Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni zaangażowani w realizację projektu oraz przedstawiciel firmy, która realizowała szkolenia i […]

Czytaj więcej

Zakończenie kursu „Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych”

W dniu dzisiejszym tj. 26.11.2014r. zakończył się kurs: „Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” zorganizowany w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie” realizowanego przez gminę Rząśnia w 2014 roku. Kurs rozpoczął się w dniu 12.11.2014r i obejmował 40 godzin dydaktycznych dla sześciu uczestniczek projektu. Celem kursu było przygotowanie jego uczestniczek do pracy na […]

Czytaj więcej

Informacja o zakończeniu kursu Obsługa stacji LPG

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje, że w okresie: od 03.11.2014r. do 07.11.2014r. uczestnicy projektu „Uwierz w siebie” w liczbie 5-ciu mężczyzn brało udział i ukończyło kurs „Obsługa stacji LPG”. Kurs w części teoretycznej i praktycznej odbywał się na stacji paliw w miejscowości Ostrołęka 6 i obejmował liczbą 30 godzin. Zagadnienia wykorzystane do realizacji […]

Czytaj więcej

Informacja o zakończeniu kursu – Wózki jezdniowe

Dnia 16.10.2014r. zakończył się kurs „obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych”, który rozpoczął się w dniu 01.10.2014r. i obejmował zakres godzinowy w liczbie 67. Zajęcia praktyczne odbywały się w Pajęcznie, przy ul. Targowej 1. W kursie uczestniczyła 1 osoba (mężczyzna) biorąc udział w projekcie „Uwierz w siebie” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej […]

Czytaj więcej

Warsztaty grupowe – poradnictwo psychologiczne

Kolejną formą wsparcia, którą objęto uczestników projektu :Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego były warsztaty grupowe – poradnictwo psychologiczne. Zajęcia odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni. Ul. 1-go Maja 16A w dniach 22-30.09.2014r. w liczbie 30 godzin. Program warsztatów obejmował w […]

Czytaj więcej

Indywidualne konsultacje z psychologiem

W ramach projektu „Uwierz w siebie” wobec 12 uczestników w okresie: od 15.09.2014r. do 25.09.2014r. objętych zostało kolejną formą wsparcia należącego do instrumentów aktywizacji społecznej a mianowicie były to indywidulane konsultacje z psychologiem. Celem konsultacji było pozyskanie, przez uczestników projektu, umiejętności związanych z motywowaniem siebie do działania, zaufaniem we własne siły i możliwości, komunikacją interpersonalną, […]

Czytaj więcej

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

W ramach projektu „Uwierz w siebie” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 w okresie od 01.09.2014 do 08.09.2014r. odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Celem konsultacji  było pozyskanie informacji o potencjalnych Beneficjentach ostatecznych projektu, ustalenie indywidualnych predyspozycji zawodowych i osobowościowych […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE oferty w prowadzonym postępowaniu na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Uwierz w siebie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń i kursów w ramach projektu „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spośród złożonych ofert na realizację zadania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy PPHU „ BAPEX” 98-330 Pajęczno, ul. Wrzosowa 7, Oddział 98-330 Pajęczno, ul. […]

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Uwierz w siebie”

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i  Kodeksu Cywilnego na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Uwierz w siebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie […]

Czytaj więcej