W ramach projektu „Uwierz w siebie” wobec 12 uczestników w okresie: od 15.09.2014r. do 25.09.2014r. objętych zostało kolejną formą wsparcia należącego do instrumentów aktywizacji społecznej a mianowicie były to indywidulane konsultacje z psychologiem.

Celem konsultacji było pozyskanie, przez uczestników projektu, umiejętności związanych z motywowaniem siebie do działania, zaufaniem we własne siły i możliwości, komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, asertywnością, planowaniem i organizacją.

Celem konsultacji było również wzbogacić ich o wiedzę na temat:

–           mediacji,

–           rozwiązywania konfliktów,

–           sposobów niwelowania negatywnych skutków przeżywanego stresu,

–           uzależnień,

–           autoprezentacji,

–           radzenia sobie ze zmianą.

Ilość godzin dydaktycznych łącznie 60 godzin, dla każdego uczestnika: 5 godzin. Zajęcia odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni, ul. 1-go Maja 16A.

 

Koordynator Projektu
Urszula Barańska