Dnia 16.10.2014r. zakończył się kurs „obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych”, który rozpoczął się w dniu 01.10.2014r. i obejmował zakres godzinowy w liczbie 67. Zajęcia praktyczne odbywały się w Pajęcznie, przy ul. Targowej 1.

W kursie uczestniczyła 1 osoba (mężczyzna) biorąc udział w projekcie „Uwierz w siebie” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem kursu było przygotowanie i nabycie uprawnień, przez uczestnika, do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi wszelkiego typu z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

W/w kurs jest formą wsparcia zaliczaną do instrumentów aktywnej edukacji realizowanego projektu.

 

Koordynator Projektu
Urszula Barańska