Z dniem dzisiejszym tj. 31.12.2014r. zakończono realizację systemowego projektu „Uwierz w siebie” w 2014 roku, współfinasowanego przez „Unię Europejską” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła: 50.000,00zł w tym kwota dofinansowania: 44.750,00zł; środki własne: 5.250,00zł.

Całkowite zrealizowane wydatki stanowiące kwotę: 49.501,83zł w tym kwota dofinansowania: 44.304,14zł; środki własne; 5.197,69zł. Ogółem wydatki budżetowe wykonano w 99%.

W 2014 roku wsparciem objęto 12 osób (6K,6M) w ramach kontraktu socjalnego. Wszystkie osoby zakończyły udział w projekcie.