ZAPROSZENIE do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i  Kodeksu Cywilnego na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Uwierz w siebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Plik do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert z dnia 17 lipca 2014.