W dniu 16 grudnia 2014 odbyło się Mikołajowo-Świąteczne spotkanie z uczestnikami projektu „Uwierz w siebie” realizowanego w br.

W spotkaniu oprócz uczestników projektu, wzięły udział osoby z ich otoczenia, Wójt Gminy Rząśnia Pan Tomasz Stolarczyk, Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni zaangażowani w realizację projektu oraz przedstawiciel firmy, która realizowała szkolenia i kursy, PPHU ”BAPEX” z Pajęczna Pan Krzysztof Pełka.

W trakcie spotkania, Kierownik GOPS/Koordynator projektu Urszula Barańska dokonał podsumowania zaplanowanych i zrealizowanych działań w 2014r. w ramach projektu, zostały wykonane na poziomie 100%.

Uczestnikom projektu wręczono zaświadczenie i certyfikaty z ukończonych kursów. Wójt Gminy Rząśnia Pan Tomasz Stolarczyk gratulował uczestnikom projektu wytrwałości  i rzetelności w uczestnictwie oraz dotychczasowe osiągnięcia przyczyniły się do bycia bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy a w następstwie pozwoliło na realizację własnych planów życiowych.

Spotkaniu towarzyszyła bardzo przyjazna atmosfera. Podczas poczęstunku (catering) uczestnicy projektu dzielili się swoimi wrażeniami i przeżyciami doznanymi w trakcie uczestnictwa. Na koniec wręczono im drobne upominki w postaci paczek.