Kolejną formą wsparcia, którą objęto uczestników projektu :Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego były warsztaty grupowe – poradnictwo psychologiczne.

Zajęcia odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni. Ul. 1-go Maja 16A w dniach 22-30.09.2014r. w liczbie 30 godzin.

Program warsztatów obejmował w szerokim zakresie tematykę związaną
z: budowaniem wizerunku, pozyskiwaniem przychylności, charyzmą, networkingiem, wywieraniem wpływu, przekonywaniu, motywowaniu siebie, negocjowaniu, efektywności osobistej, planowaniu, rozwiązywaniu problemów:

W zajęciach warsztatowych wykorzystano różnorodne metody dobrane adekwatnie do poruszanego tematu zajęć były to m.in.:

– techniki socjoterapeutyczne,

– wykład konwersatoryjny,

– dyskusja dydaktyczna,

– psychodrama,

– techniki wyobrażeniowe,

– burza mózgów,

– inscenizacja.

Warsztaty cieszyły się szczególną sympatią i zainteresowaniem uczestników. Wskazały na to dane z ankiety oceny szkoleń. Większość uczestników wskazała, że ilość godzin mogłaby być większa.

Koordynator Projektu
Urszula Barańska

.