Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Wybory samorządowe 2024

Informacje dotyczące zarządzonych na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. wyborów samorządowych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: bip.rzasnia.pl (zakładka: Wybory i referenda – Wybory samorządowe 2024).

Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie wyborczym pod adresem: wybory.gov.pl.


Kontakt do Urzędnika Wyborczego:


URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE RZĄŚNIA
Gabriela Patrycja Brzeszczyńska
adres e-mail: urz-100905-1@pkw.gov.pl

Gminna Komisja Wyborcza w Rząśni (powołana Postanowieniem Nr 111/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r.):


Anna Teresa Gajewska – Bęben – Przewodniczący Komisji
Monika Katarzyna Lewera – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Anna Teresa Dusza – Członek Komisji

Wioletta Magdalena Jędrysiak – Członek Komisji
Anita Małgorzata Kozieł – Członek Komisji
Barbara Urszula Kulifer – Członek Komisji
Urszula Teresa Ławniczek – Członek Komisji
Kamila Anna Mistygacz – Członek Komisji
Iwona Krystyna Włodarczyk – Członek Komisji
 Gminna Komisja Wyborcza w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia
tel. 44 631-71-22, wew. 113, faks: 44 738-01-50, email: gkw@rzasnia.pl
budynek Urzędu Gminy w Rząśni – pokój nr 001 – parter

Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz pełnionych funkcjach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Aktualności dotyczące wyborów samorządowych:


Relacja z I sesji Rady Gminy IX kadencji

Wczoraj, we wtorek 7 maja 2024 r. odbyła się inauguracyjna sesja wybranej 7 kwietnia 2024 r. Rady Gminy Rząśnia dziewiątej kadencji. Sesję rozpoczął zwyczajowo najstarszy wiekiem członek Rady – Przewodniczący Senior Sylwester Sobczak. W następnym punkcie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni Pani Anna Gajewska – Bęben wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze, gratulując wyborczego zwycięstwa […]

Herb Gminy Rząśnia

Pierwsza sesja Rady Gminy Rząśnia w kadencji 2024-2029

Informujemy, że zgodnie z Postanowieniem Nr 207/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia wybranej w dniu 7 kwietnia 2024 r. w dniu 7 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37, […]

Sesja kończąca VIII kadencję Rady Gminy Rząśnia

Wczoraj, 22 kwietnia 2024 r., odbyła się LV sesja VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia. Wczorajsza sesja była zapewne ostatnią w mijającej i kończącej się 30 kwietnia br. kadencji organów samorządu terytorialnego. Mijająca kadencja była najdłuższą w III RP, bo trwała 5,5 roku. Nie była też łatwa – przypadła na czas pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie […]

Podziękowanie za udział w wyborach

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Rząśnia, Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za liczny udział w wyborach samorządowych – frekwencja w naszej gminie niemal sięgnęła 72% i była najwyższa w naszym regionie. Po raz kolejny potwierdzili Państwo, jak ważna jest dla Was przyszłość naszej małej ojczyzny. Ogromnie cieszy mnie również zwycięstwo w wyborach na urząd Wójta Gminy […]

Wybory samorządowe 2024

Wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wygenerowane w systemie Wsparcia Organów Wyborczych elektroniczne wersje dokumentów: – protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Rząśnia sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni, – protokół z wyborów do Rady Gminy Rząśnia sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w […]

Wybory samorządowe 2024

Informacja w sprawie bezpłatnego transportu na wybory

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zgodnie z z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) dla zainteresowanych Wyborców, w celu ułatwienia Im możliwości wzięcia udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast […]

Wybory samorządowe 2024

Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na Radnych i Wójta

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w […]

Wybory samorządowe 2024

Numery oraz granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień […]

Wybory samorządowe 2024

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń w wyborach samorządowych

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: 1. Zgłoszenia kandydatów na Radnych Rady Gminy przyjmowane są do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16.00. Zgłoszenia przyjmowane są przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni z siedzibą przy ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, budynek Urzędu […]

Wybory samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024

Informujemy, że informacje dotyczące zarządzonych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. wyborów samorządowych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia […]