W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Przypominamy też, że – tak jak podczas poprzednich wyborów parlamentarnych, na terenie gminy funkcjonują nowe siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych: nr 6 w Będkowie (budynek świetlicy) oraz nr 7 w Zielęcinie (budynek Szkoły Podstawowej). Prosimy Wyborców o zwrócenie uwagi na ten fakt.
Z kolei lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Stróży mieści się teraz w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Rząśni mieści się w obecnym budynku Urzędu Gminy w Rząśni, przy ul 1 Maja 37.

Przypominamy jednocześnie, że informacje dotyczące zarządzonych na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. wyborów samorządowych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: bip.rzasnia.pl (zakładka: Wybory i referenda – Wybory samorządowe 2024).

Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie wyborczym pod adresem: wybory.gov.pl.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.