Informujemy, że zgodnie z Postanowieniem Nr 207/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia wybranej w dniu 7 kwietnia 2024 r. w dniu 7 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37, odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Rząśnia IX kadencji.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia IX kadencji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego Gminy Rząśnia i Wójta Gminy Rząśnia.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia:
   a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia;
   b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
   c) przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia;
   d) przeprowadzenie głosowania tajnego;
   e) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Rząśnia.
7. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rząśnia:
   a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rząśnia;
   b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
   c) przyjęcie regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rząśnia;
   d) przeprowadzenie głosowania tajnego;
   e) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rząśnia.
8. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Rząśnia.
9. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Rząśnia.

 

Pliki do pobrania:
Postanowienie Nr 207/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia wybranej w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Załącznik do Postanowienia Nr 207/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia wybranej w dniu 7 kwietnia 2024 r. (porządek pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia IX kadencji).

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table