Wczoraj, we wtorek 7 maja 2024 r. odbyła się inauguracyjna sesja wybranej 7 kwietnia 2024 r. Rady Gminy Rząśnia dziewiątej kadencji.

Sesję rozpoczął zwyczajowo najstarszy wiekiem członek Rady – Przewodniczący Senior Sylwester Sobczak. W następnym punkcie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni Pani Anna Gajewska – Bęben wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze, gratulując wyborczego zwycięstwa i życząc owocnej pracy.

W kolejnym punkcie wszyscy Radni złożyli ślubowanie. Nowi Radni na odczytany przez Przewodniczącego Seniora tekst roty, odpowiadali: „Ślubuję”, dodając: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie przyszedł czas na wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rząśnia. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej Radni, w głosowaniu tajnym wybrali najpierw Przewodniczącego Rady, którym został – jako jedyny zgłoszony kandydat – Pan Jarosław Popławski. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali – również jedyni zgłoszeni przez Radnych kandydaci – Panowie Adam Rozumek i Sylwester Sobczak.

Na zakończenie sesji przyszedł czas na kolejny bardzo ważny punkt jej obrad. Ślubowanie złożył wybrany w pierwszej turze wyborów z poparciem ponad 61% wyborców, pełniący tę zaszczytną funkcję od 22 lat, Wójt Tomasz Stolarczyk. Wygłosił on tekst roty ślubowania dodając „Tak mi dopomóż Bóg”. W krótkich słowach podziękował też raz jeszcze nowej Radzie wyboru, wyborcom za głosy i zapowiedział niezmienną jak zawsze wolę współpracy przez całą kadencję zarówno z Radą Gminy jak i Mieszkańcami.

Ślubowanie Wójta Gminy było ostatnim punktem inauguracyjnej sesji Rady Gminy. Dziękując za udział w niej Radnym, zaproszonym Sołtysom, Kierownikom poszczególnych Referatów Urzędu Gminy, a przede wszystkim uczestniczącym w niej online Mieszkańcom, zakończył ją Przewodniczący Rady Jarosław Popławski.

Kolejne posiedzenie zaplanowano najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu – Radni podczas niej zadecydują między innymi o składach Komisji Rady Gminy.