Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

1. Zgłoszenia kandydatów na Radnych Rady Gminy przyjmowane są do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16.00. Zgłoszenia przyjmowane są przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni z siedzibą przy ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, budynek Urzędu Gminy w Rząśni – pokój nr 001 – parter, która pełni dyżury w następujących dniach i godzinach:
– 28.02.2024 r. (środa) – 01.03.2024 r. (piątek) w godz. 9.00 – 14.00,
– 02.03.2024 r. (sobota) w godz. 10.00 – 12.00,
– 04.03.2024 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 16.00,
– 05.03.2024 r. (wtorek) – 08.03.2024 r. (piątek) w godz. 10.00 – 14.00,
– 11.03.2024 r. (poniedziałek) – 13.03.2024 r. (środa) w godz. 10.00 – 14.00,
– 14.03.2024 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 16.00.

Zasady i sposób zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśni i zawarte w stosownej informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

2. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Rząśnia przyjmowane są do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16.00. Zgłoszenia przyjmowane są przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni z siedzibą przy ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, budynek Urzędu Gminy w Rząśni – pokój nr 001 – parter, która pełni dyżury w wymienionych w punkcie pierwszym dniach i godzinach.

Zasady i sposób zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśni i zawarte w stosownej informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

3. Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przyjmowane są do dnia 8 marca 2024 r. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma komisja, za pośrednictwem urzędu gminy w godzinach jego pracy.

Zasady i sposób zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia – w stosownej informacji Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 27 lutego 2024 r. o miejscu, czasie i sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz w Uchwale Nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Przypominamy jednocześnie, że informacje dotyczące zarządzonych na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. wyborów samorządowych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: bip.rzasnia.pl (zakładka: Wybory i referenda – Wybory samorządowe 2024).

Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie wyborczym pod adresem: wybory.gov.pl.

 

Pliki do pobrania:
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 27 lutego 2024 r.o miejscu, czasie i sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.