Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wygenerowane w systemie Wsparcia Organów Wyborczych elektroniczne wersje dokumentów:
protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Rząśnia sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni,
protokół z wyborów do Rady Gminy Rząśnia sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni.


Zgodnie z powyższymi dokumentami wymaganą liczbę głosów uzyskał/a i na Wójta Gminy Rząśnia został/a wybrany/a:
STOLARCZYK Tomasz Jerzy.

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Rząśnia

Na Radnych Gminy Rząśnia w poszczególnych okręgach wybrani zostali:
– okręg wyborczy nr 1: LESZCZYK Tomasz (65,66% głosów),
– okręg wyborczy nr 2: POPŁAWSKI Jarosław Stanisław (59,88% głosów),
– okręg wyborczy nr 3: BOŻEK Mariusz (66,67% głosów),
– okręg wyborczy nr 4: ROZUMEK Adam (47,20% głosów),
– okręg wyborczy nr 5: PEŁKA Tomasz Miłosz, (61,73% głosów),
– okręg wyborczy nr 6: MENTEK Grzegorz Adam (50,54% głosów),
– okręg wyborczy nr 7: SZCZEPAŃSKI Leszek Józef (53,64% głosów),
– okręg wyborczy nr 8: SOBCZAK Sylwester Andrzej (56,97% głosów),
– okręg wyborczy nr 9: BOROŃ Sławomir Marek (56,89% głosów),
– okręg wyborczy nr 10: WOJTYSIAK-KORDOWINA Agnieszka Angelika (61,15% głosów),
– okręg wyborczy nr 11: OLCZAK Mirosław Kazimierz (73,01% głosów),
– okręg wyborczy nr 12: SZLĘK Łukasz (63,08% głosów),
– okręg wyborczy nr 13: SZLĘK Rafał Karol (68,53% głosów),
– okręg wyborczy nr 14: TELENGA Robert Piotr (53,39% głosów),
– okręg wyborczy nr 15: SZCZEŚNIAK Damian Paweł (59,48% głosów).

Frekwencja w Gminie Rząśnia była najwyższa w powiecie pajęczańskim i wyniosła 71,58%.


Wszystkie protokoły wraz z zestawieniem wyników z poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia.


Szczegółowe informacje i statystyki dotyczące wyborów samorządowych w Gminie Rząśnia dostępne są w serwisie wyborczym Państwowej Komisji Wyborczej: wybory.gov.pl/samorzad2024.