Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Gminie Rząśnia. Najnowsze informacje

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Obowiązkiem spisowym są objęte:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania,
– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Więcej informacji na temat spisu poniżej, na stronie internetowej spis.gov.pl, a także w Gminnym Biurze Spisowym w Rząśni: 44 631 – 71 – 22, wew. 225., adres e-mail: nsp@rzasnia.pl.Nabór kandydatów na rachmistrzów. Termin naboru przedłużony do 16.02.2021 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów. Termin naboru przedłużony do 16.02.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. W związku z powyższym informacja Wójta Gminy Rząśnia o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych otrzymuje brzmienie jak […]

Przypomnienie. NSP 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Przypomnienie. NSP 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Gminne Biuro Spisowe w Rząśni przypomina, że do dnia 9 16 lutego 2021 r. (wtorek) trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Zachęcamy Państwa do zgłoszeń. Szczegóły poniżej.

Narodowy Spis Powszechny. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Narodowy Spis Powszechny. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu […]

Główny Urząd Statystyczny

Narodowy Spis Powszechny. Informacje ogólne

O Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi: – pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 1 do 31 października 2019 r., […]