Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Gminie Rząśnia. Najnowsze informacje

Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Obowiązkiem spisowym są objęte:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania,
– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Więcej informacji na temat spisu poniżej, na stronie internetowej spis.gov.pl, a także w Gminnym Biurze Spisowym w Rząśni: 44 631 – 71 – 22, wew. 225., adres e-mail: nsp@rzasnia.pl.Konkurs filmowy „Dlaczego liczy się każdy?”

Konkurs filmowy „Dlaczego liczy się każdy?”

Urząd Statystyczny w Łodzi organizuje pod patronatem TVP3 Łódź konkurs filmowy, który ma na celu promowanie idei Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz stwarza uczestnikom możliwość zaprezentowania talentu, kreatywności i pomysłowości. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie filmu promującego ideę spisu powszechnego, który w sposób oryginalny, pomysłowy i kreatywny odpowie na pytanie „Dlaczego liczy się […]

Spisałeś się przez Internet? Pobierz unikatowy kod i zgłoś swój udział w loterii!

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Główny Urząd Statystyczny serdecznie zachęca do udziału w loterii promocyjnej związanej z udziałem w spisie powszechnym. W loterii może wziąć udział każdy, kto samodzielnie spisze się przez Internet na spis.gov.pl. Zgłoszenia przyjmowane są już od 22 kwietnia 2021 r. Aby wziąć udział w loterii należy: Wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się w dogodnej dla siebie chwili Pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod […]

Spis Powszechny dłuższy o trzy miesiące

Spis Powszechny dłuższy o trzy miesiące

Gminne Biuro Spisowe w Rząśni informuje, że Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września br. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą […]

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk działając jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w dniu dzisiejszym 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przypominam, że spis jest obowiązkowy, a wymaganą formą dokonania spisu jest samospis internetowy. Aby spełnić ten obowiązek należy wejść na stronę internetową spis.gov.pl gdzie znajduje się odnośnik […]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są […]

Nabór kandydatów na rachmistrzów. Termin naboru przedłużony do 16.02.2021 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów. Termin naboru przedłużony do 16.02.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. W związku z powyższym informacja Wójta Gminy Rząśnia o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych otrzymuje brzmienie jak […]

Przypomnienie. NSP 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Przypomnienie. NSP 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Gminne Biuro Spisowe w Rząśni przypomina, że do dnia 9 16 lutego 2021 r. (wtorek) trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Zachęcamy Państwa do zgłoszeń. Szczegóły poniżej.

Narodowy Spis Powszechny. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Narodowy Spis Powszechny. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu […]

Główny Urząd Statystyczny

Narodowy Spis Powszechny. Informacje ogólne

O Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca września 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi: – pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 1 do 31 października 2019 […]