Urząd Statystyczny w Łodzi organizuje konkurs dla uczniów klas I-III. Spisowy #TetrisChallenge.

Celem Konkursu jest:
– popularyzacja wiedzy na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
– wytworzenie w społeczeństwie pozytywnej opinii o spisie powszechnym, zwiększenie zainteresowania dokonaniem samospisu oraz zbudowanie zaufania do rachmistrzów spisowych,
– rozbudzenie pasji, kreatywności i pomysłowości uczestników.

Tematem Konkursu jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zdjęcia, zgodnego z założeniami zabawy #TetrisChallenge, promującego w sposób oryginalny, pomysłowy i kreatywny zagadnienia związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań (np. sposoby realizacji spisu, wyposażenie rachmistrza spisowego, publikacji wyników Narodowego Spisu Powszechnego). Zdjęcie musi być zrobione z góry, a osoby i rzeczy ułożone jak klocki na planszy w popularnej grze komputerowej Tetris.

Uczestnikami Konkursu, mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych wspierani przez osoby starsze (członków rodzin lub opiekunów) z terenu województwa łódzkiego, posiadający zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: https://lodz.stat.gov.pl/nsptetris.

Plik do pobrania:
regulamin konkursu,
załącznik nr 1 do Regulaminu (zgłoszenie do konkursu).

 Spisowy#TetrisChallenge. Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.


Spisowy#TetrisChallenge. Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.