Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024

Informujemy, że informacje dotyczące zarządzonych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. wyborów samorządowych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia […]

Czytaj więcej