Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w dniach 25-27 maja 2009 r. od godz. 6:00 na terenie gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu: 25.05.2009 (poniedziałek) – Rząśnia, Rychłowiec, Zielęcin, Stróża, Scięgna 26.05.2009 (wtorek) – Biała, Gawłów, […]

Selektywna zbiórka odpadów

  Urząd Gminy w Rząśni informuje mieszkańców, iż począwszy od miesiąca czerwca, prowadzona będzieakcja selektywnej zbiórki odpadów szkła i plastikuw systemie worków foliowych. Akcja odbioru odpadów sprzed posesji dotyczy tylko posiadaczy pojemników na śmieci i prowadzona będziebezpłatnie.   1. W każdy pierwszy wtorek miesiąca: Biała, Gawłów, Suchowola, Rekle, Zielęcin, Stróża, Scięgna. 2. W każdą pierwszą środę […]

Regionalny Program Operacyjny – dofinansowanie dla Gminy Rząśnia

Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. złożony przez Gminę Rząśnia wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 pod nazwą: “Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gminy Rząśnia poprzez budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Biała”,znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinasowania. Tym samym Gmina Rząśnia uzyskała ze środków […]

Wirus grypy A/H1N1 – zalecenia

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A/H1N1 u ludzi w Meksyku i Stanach Zjednoczonych Główny Inspektorat Sanitarny zaleca: Wyjeżdżającym za granicę: – bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia, – unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne, – pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy […]

PPWOW – informacja o działaniu świetlicy socjoterapeutycznej

W związku z funkcjonowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej informuje się, iż w miesiącu maju 2009 r. realizowane są usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach: PRAWNIK 09.05.2009 r. 11:00 – 13:00 LOGOPEDA 04.05.2009 r. 15:00 – 18:00 PSYCHOLOG 15.05.2009 r. 12:00 – 15:00 PEDAGOG 20.05.2009 r. 15:00 – 18:00 TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 13.05.2009 r. 15:30 – 18:30 27.05.2009 […]

Życzenia wielkanocne

Drodzy mieszkańcy Gminy Rząśnia, z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzę Wam radosnej nadziei, uśmiechu i wiary, na dziś i na jutro. Dni wspólnie spędzonych z rodziną, pełnych pokoju i zgody, prawdziwie wiosennego nastroju, słońca i radości. Wesołego Alleluja! Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk W imieniu Rady Gminy Rząśnia Przewodniczący Rady Marian Brożyna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rząśnia ogłasza, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejorganizuje KOLONIE LETNIE NAD MORZEM we Władysławowie. Wypoczynek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rząśnia w wieku od 7-15 lat w terminie od 20 czerwca 2009 r. do 29 czerwca 2009 r. Kolonie adresowane są do dzieci i młodzieży z rodzin, które korzystają z pomocy […]

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt GOPS w Rząśni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje o przystąpieniu do realizacji projektu systemowego “Uwierz w siebie” w 2009 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII “Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. […]

Nowy wpis do ewidencji działalności gospodarczej

W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2009 r. przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97) informujemy przedsiębiorców, że zmianie uległy zasady związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Od 31 […]

Planowane wyłączenia prądu – 31.03.2009

Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcóww miejscowości Rząśnia, ulica Kościuszki, w dniu 31 marca 2009 r. w godzinach 8:00 – 14:00. Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Dodatkowych informacji udzielają dyspozytorzy w RE: tel. 991 tel. (0-44) 634-92-41.