Gmina Rząśnia druga w Polsce w rankingu inwestycji samorządowych

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Rząśnia po raz kolejny zajęła bardzo wysokie drugie miejsce w “Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2018–2020” czasopisma samorządowego “Wspólnota”.

Metoda ustalania tego rankingu jest niemal identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2018–2020) głównie w oparciu o obiektywne dane ze sprawozdań Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, a jego autorami są Paweł Swianiewicz – profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska – adiunkt w tej samej Katedrze.

Nagrodę za zajęcie tak wysokiego miejsca w tym prestiżowym rankingu odebrał Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podczas trwającego w dniach 6 – 7 października 2021 r. XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze światem biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów wyrosło na największą i najważniejszą profesjonalną konferencję dla władz samorządowych w Polsce, podczas której dyskutuje się o problemach wykorzystania zasobów i aktywów, którymi samorząd dysponuje, do jak najskuteczniejszego realizowania polityk, strategii i zadań o charakterze lokalnym.