Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej Sesji Rady Gminy.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Rząśnia.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Rząśnia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na działanie Wójta Gminy Rząśnia za bezzasadną.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielęcinie za bezzasadną.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2021-2030.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2021.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski

 

Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 29 października 2021 roku.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –