Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – przypomnienie o obowiązku składania deklaracji

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel/Współwłaściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkałych, lokali usługowych, które posiadają źródła ciepła o mocy do 1 MW.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to robić trzeba posiadać profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „Złóż deklarację”, wypełnić ją i wysłać.

Deklarację można złożyć również w Urzędzie Gminy w Rząśni. Druk deklaracji można pobrać poniżej, pod bezpośrednim linkiem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub otrzymać podczas osobistej wizyty w Urzędzie.

Termin złożenia deklaracji:
– 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
– 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

 

Pliki do pobrania:
Instrukcja dotycząca składania deklaracji w wersji elektronicznej,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji,
ulotka informacyjna dotycząca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków