Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców, składamy najserdeczniejsze życzenia zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia.

Rodzicom życzymy cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

(-) Jarosław Popławski