Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Rząśnia

Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do środy 10 lipca 2024 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia dla uczniów szkół ponadpodstawowych zameldowanych na terenie Gminy Rząśnia, którzy w danym roku szkolnym uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania i średnią ocen 4,20. Wnioski należy składać w w Gminnym Zespole […]

Czytaj więcej
Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 można składać do 1 lipca br. Termin składania zmian do wniosków również został wydłużony – do 16 lipca br.

Przypominamy – więcej czasu na złożenie wniosków i zmian do wniosków

Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 można składać do 1 lipca br. Termin składania zmian do wniosków również został wydłużony – do 16 lipca br. Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR. Opóźnienia Wniosek […]

Czytaj więcej
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

W piątek 14 czerwca 2024 roku Radni Rady Gminy Rząśnia jednogłośnie podjęli uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Wójtowi Gminy Rząśnia Tomaszowi Stolarczykowi. Oznacza to (również jednogłośne) zatwierdzenie przez Radnych sprawozdania finansowego Gminy Rząśnia za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 do którego pozytywną opinię wydała też Regionalna […]

Czytaj więcej
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni

Projekt „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków”

Gmina Rząśnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków”. Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Przedszkolu w Rząśni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rząśni im. Jana Pawła II poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 123 dzieci […]

Czytaj więcej

Ankieta badania preferencji dot. zajęć sportowych na terenie gminy

Szanowni Państwo, chcąc znacząco rozszerzyć i dopasować ofertę zajęć sportowych do potrzeb Mieszkańców naszej gminy Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk prosi wszystkich Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej oferty sportowej na naszym terenie. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii oraz sprecyzowanie potrzeb Mieszkańców w tym zakresie. Jej wyniki pozwolą na umożliwienie udziału w szeroko rozumianej […]

Czytaj więcej
PSZOK

Zmiana godzin otwarcia PSZOK

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od poniedziałku 17 czerwca 2024 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK czynny będzie: – poniedziałek: 12:00 – 20:00, – wtorek – piątek: 8:00 – 20:00, – sobota: 8:00 – 16:00. W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Czytaj więcej
Program priorytetowy „Czyste Powietrze”- informacja o utworzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy w Rząśni

Spotkanie dot. programu „Czyste powietrze”

Na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni informujemy o organizowanym w remizie OSP w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 spotkaniu poświęconemu programowi „Czyste Powietrze”. Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie na […]

Czytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na drodze DP 3500E

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2024 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu drogi na odcinku od skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Biała do ronda w miejscowości Rząśnia, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP3500E na terenie gminy Rząśnia”. Na potrzeby realizacji prac, wykonawcy robót, […]

Czytaj więcej
Dzień Rodziny w Zielęcinie i Rząśni

Dzień Rodziny w Zielęcinie i Rząśni

Dzień Rodziny w Zielęcinie Są takie dni w szkolnym kalendarzu, do których wszystkie dzieci przygotowują się bardzo solidnie i na które czekają z wypiekami na twarzy. „Dzień rodziny” to wspaniały czas zarówno dla rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, który mogą spędzić tylko ze sobą bez pośpiechu […]

Czytaj więcej