Projekt dla młodych osób z terenu gminy: EUTeens4Green

W ramach ciągłej współpracy z Departamentem Doradztwa ds. Transformacji Niskoemisyjnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. oraz z uwagi na fakt iż Gmina Rząśnia znajduje się w regionie Sprawiedliwej Transformacji (wymagane jest aby grupa składająca projekt miała siedzibę w takim regionie), informujemy wszystkich zainteresowanych o możliwości uzyskania dofinansowania przez indywidualne młode osoby (w wieku od […]

Działania prewencyjne. Plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego Gmina Rząśnia przystąpiła do realizacji działań zapobiegawczych tj. przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Pragniemy poinformować, iż powyższe działania mają wyłącznie charakter organizacyjny. W chwili obecnej zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Z informacji, które otrzymujemy […]

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej na nowym wzorze deklaracji CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967), że obywatele składający deklarację CEEB w siedzibie Urzędu po 20 września 2022 r. zobowiązani są robić to na nowym druku […]

Odbiór przebudowanej sieci wodociągowej w Broszęcinie

W dniu wczorajszym tj. 29.09.2022 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Przebudowa  sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin”. Przedmiotowym odcinkiem woda dostarczana będzie zarówno dla naszych mieszkańców tj. Broszęcina, Kolonii Broszęcin, Augustowa, Marcelina, Kopów i Kodrania, jak i dla części sąsiadującej z nami Gminy Rusiec. Nowo wykonany odcinek zastąpił  stalowy wodociąg DN400, który był w bardzo złym […]

Oferta pracy w szkole w Rząśni

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni poszukuje osoby kreatywnej, lubiącej pracę z dziećmi posiadającej wykształcenie pedagogiczne (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) do pracy w przedszkolu. Praca na zastępstwo na pełen etat od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. CV proszę przesyłać na adres: szkolarzasnia@gmail.com.

Granty z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

W dniu wczorajszym w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie wręczono granty dla przedstawicieli instytucji działających m. in na terenie Gminy Rząśnia, które te uzyskały dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Uroczyste wręczenie umów odbyło się w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Gminę Rząśnia reprezentowała Sekretarz Gminy Aldona […]

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Urząd Gminy w Rząśni, po otrzymaniu informacji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą w Rogowcu – Kurnosie, informuje, że nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców: Dodatkowych informacji udzielają dyspozytorzy w RE, tel. 991. Informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej dla Rejonu Bełchatów publikowane są na stronach […]

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Październik 2022

Szanowni Pacjenci, najbliższe terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni: 7 października 2022 r. (piątek) – laryngolog (od godz. 08:00), 19 października 2022 r. (środa) – psychiatra (od godz. 15:00), 26 października 2022 r. (środa) – diabetolog (od godz. 09:30). Świadczenia są finansowane przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Zapisy do specjalistów […]

Sprzątanie Świata 2022

W dniu 16.09.2022 r. nasza szkoła (Szkoła Podstawowa im Marcina Bielskiego w Białej) przyłączyła się do 29 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata, organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Uczniowie wraz z wychowawcami chętnie przystąpili do działania. Grupy przedszkolne uporządkowały teren wokół szkoły, a starsze dzieci […]

Zaproszenie na bezpłatne webinarium dot. programu „Mój prąd”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z Programem „Mój Prąd”. W czasie spotkania przewidziany jest panel z udziałem przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Webinarium odbędzie się 11 października 2022 roku w godz. 11.00 […]