Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że z początkiem 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej. Zwrot jest obecnie wyższy, a dodatkowo przysługuje hodowcom bydła. Poniżej udostępniamy procedurę składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Całodobowy kontakt z WIOŚ

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz 1479) informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. można całodobowo zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi istotne naruszenie […]

Wymiana pojemników na odpady. Suchowola

Wójt Gminy Rząśnia oraz Spółka ,,EKO-REGION’’ Oddział Pajęczno uprzejmie proszą mieszkańców miejscowości Suchowola o wystawienie  w dniach 21 – 22  stycznia 2019 roku przed posesję pojemników na odpady zmieszane oraz szkło w celu ich oznakowania naklejką  – według nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia […]

Zebrania sołeckie. Wybory sołtysów i rad sołeckich

Wójt Gminy Rząśnia informuje Mieszkańców o zebraniach sołeckich, które odbędą się w terminach i miejscach przedstawionych w poniższym harmonogramie (zgodnym z zamieszczonym do pobrania Obwieszczeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich). Przedmiotem zebrań będzie między innymi wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zespół “Tęcza” na Festiwalu Tańca “Sulmierzyce Open”

W sobotę, 12 stycznia, w Sulmierzycach odbył się II Ogólnopolski Festiwal Tańca “Sulmierzyce Open”. W zawodach wzięło udział 123 drużyny. Dziewczynki z zespołu tanecznego „Tęcza” działającej przy Świetlicy w Będkowie, pod czujnym okiem trenerki Angeliki Zawadzkiej zajęły drugie miejsce w kategorii inne formy tańca 10-12 lat oraz wyróżnienie w kategorii Disco Dance 10- 12 lat. […]

Wymiana pojemników na odpady. Biała. Będków. Żary

Wójt Gminy Rząśnia oraz Spółka ,,EKO-REGION’’ Oddział Pajęczno uprzejmie proszą mieszkańców miejscowości: – Będków i Żary w dniu 15 stycznia 2019 roku, – Biała w dniach 16-17 stycznia 2019 roku o wystawienie przed posesję pojemników na odpady zmieszane oraz szkło w celu ich oznakowania naklejką – według nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji […]

Konkurs kolęd i pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie kolęd i pastorałek, który odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, a organizowany jest przez Urząd Gminy w Rząśni, Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni oraz Gminne Ognisko Muzyczne. Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego koncertu w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, […]

Wymiana pojemników na odpady. Stróża i Zielęcin

Wójt Gminy Rząśnia oraz Spółka ,,EKO-REGION’’ Oddział Pajęczno uprzejmie proszą mieszkańców miejscowości: – Zielęcin w dniu 14 stycznia 2019 roku, – Stróża w dniu 15 stycznia 2019 roku o wystawienie przed posesję pojemników na odpady zmieszane oraz szkło w celu ich oznakowania naklejką – według nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, […]