Informujemy, że od 4 do 31 maja 2022 r. trwała będzie rekrutacja do Gminnego Żłobka Kubuś i Przyjaciele w Rząśni.

Rekrutacja rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem rekrutacji będącym załącznikiem do regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni (do pobrania poniżej). Do rekrutacji przystępują dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Rząśnia spełniające również inne kryteria zawarte w regulaminie.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka” (do pobrania poniżej) wypełnionej i złożonej w siedzibie Żłobka przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wraz z oświadczeniami spełnienia kryteriów rekrutacyjnych.

Szczegóły w załączonych plikach.

Pliki do pobrania:
karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni na rok 2022/2023 wraz z załącznikami (wersja PDF),
karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni na rok 2022/2023 wraz z załącznikami (wersja WORD),
regulamin rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni.