Rekrutacja do projektu „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia”
W związku z realizacją projektu pn: „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, uprzejmie informujmy , iż od dnia 09.06.2021 r. do 15.08.2021 r. trwa rekrutacja do projektu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:
– zamieszkuje/uczy się/pracuje w Gminie Rząśnia w województwie łódzkim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
– wiek powyżej 18 lat,
– posiada status osoby biernej zawodowo  lub status osoby bezrobotnej lub status osoby pracującej,
– sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 3.

Do żłobka przyjętych zostanie 20 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku przez okres 12 miesięcy od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie/utrzymanie aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (zwiększenie u 6 biernych zawodowo/bezrobotnych, utrzymanie u 14 pracujących) zamieszkałych/uczących się/pracujących w myśl Kodeksu Cywilnego  w województwie  łódzkim w Gminie Rząśnia, przez utworzenie 20 miejsc opieki do dzieci do lat 3 w Gminie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Dokumenty, które są zamieszczone w poniżej umieszczonym linku, można  składać w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny im Jana Pawła II w Rząśni, ul. 1 Maja 16, 98-332 Rząśnia lub w formie elektronicznej na adres zlobek@rzasnia.pl.
Więcej informacji można otrzymać pod nr telefonu 501 – 634 – 010 wysyłając sms „kontakt”, pracownicy projektu skontaktują się z osobą zainteresowaną i zachęcą do udziału w projekcie.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych oraz śledzenia informacji i komunikatów.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin projektu,
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika projektu,
Deklaracja udziału w projekcie,
Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku.

Formularz zgłoszeniowy do żłobka oraz oświadczenie dostępne są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Jana Pawła II w Rząśni, ul. 1 Maja 16, 98-332 Rząśnia oraz na stronie internetowej https://rzasnia.pl.

Wnioski należy składać w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni, ul. 1 Maja 16, 98-332 Rząśnia lub w formie elektronicznej na adres zlobek@rzasnia.pl.

Rekrutacja do projektu „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia”

Rekrutacja do projektu „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia”