Pod koniec lipca 2021 r. odbył się odbiór końcowy robót dotyczących przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy środowiskowej (byłego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej) na żłobek.

Zakres prac uwzględniał w szczególności roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianek działowych, wykonanie podłóg i posadzek, roboty elewacyjne, mycie i czyszczenie pokrycia dachowego, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne, gładzie), malowanie pomieszczeń, przebudowę części instalacji elektrycznej i przebudowę części instalacji wod-kan i p. poż. w celu dostosowania budynku do wymagań związanych z uruchomieniem w tym miejscu gminnego żłobka.

Inwestycję odwiedził, wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Rząśni, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk omawiając między innymi dalsze etapy prac – polegające przede wszystkim na wyposażeniu jednostki w niezbędne wyposażenie i akcesoria dydaktyczne.

Przypominamy, że uruchomienie Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni było możliwe dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Rząśnia z dwóch projektów, t. j.
projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wartość realizowanego projektu to 610.486,25 zł. z czego kwota jego dofinansowania to 555.542,49 zł,
projektu pn. „Utworzenie w 2021 r. 20 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku „Kubuś i Przyjaciele w Rząśni przy ul. 1 – go Maja 16A”, dofinansowanego w ramach Rządowego Programu MALUCH+. Wartość realizowanego projektu to 619.629,00 zł natomiast dofinansowanie wynosi 495.000,00 zł. 

Jak już wspomnieliśmy obecnie trwa proces zakupu wyposażenia budynku oraz organizacji nowej gminnej jednostki. Po zakończeniu tych etapów, już 1 września 2021 r. w nowym żłobku, pod opieką znajdzie się 20 najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy spełniają kryteria określone przez Radę Ministrów w ramach programu MALUCH +.