Dyrektor Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni informuje, że postępowanie rekrutacyjne do żłobka zakończyło się.

Lista dzieci przyjętych do żłobka została wywieszona w jego siedzibie przy ul. 1 Maja 16A w Rząśni.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci przyjętymi do żłobka odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) w godz. 17:00 – 18:00 oraz 23 czerwca 2022 r. (czwartek) w godz. 17:00 – 18:00.

Gminny Żłobek "Kubuś i Przyjaciele" w Rząśni

Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni