W dniu wczorajszym 1 września działanie rozpoczął Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele”.

Już od wczesnych godzin porannych Rodzice dzieci które zakwalifikowały się do żłobka pozostawiali swoje pociechy w murach nowej placówki. Dla grupki 20 najmłodszych mieszkańców naszej gminy oznaczało to początki pobytu w żłobku i trudny okres adaptacji do nowych warunków.
Jednakże widoczne już od pierwszego dnia zaangażowanie personelu żłobka i nacechowane empatią i troskliwością podejście do maluchów pozwala sądzić, że będzie to dla nich czas miłej zabawy i odpoczynku w doskonałej atmosferze.

W tym pierwszym dniu żłobek odwiedziła również TVP Łódź, chcąca zaprezentować wszystkim mieszkańcom naszego województwa pierwszy dzień pracy placówki, która – przypomnijmy – powstała w ramach projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia” który jest realizowany przez Gminę Rząśnia i ma na celu zapewnienie wzrostu poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wartość realizowanego projektu to 610.486,25 zł z czego kwota dofinansowania projektu to 555.542,49 zł.
Funkcjonowanie żłobka jest również możliwe dzięki wsparciu Rządowego Programu MALUCH+ w ramach projektu pn. „Utworzenie  2021 r. 20 nowych miejsc opieki w gminnym żłobki „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A”, którego celem jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy środowiskowej na żłobek w technologii tradycyjnej. Inwestycja pozwala na stworzenie nowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wartość realizowanego projektu to 619.629,00 zł natomiast dofinansowanie w ramach Rządowego Programu MALUCH+ wynosi 495.000,00 zł.

Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” również według słów Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka jest „odpowiedzią na potrzeby Mieszkańców gminy oraz umożliwia tym którzy chcą po urodzeniu dziecka kontynuować lub rozpocząć pracę pozostawić dziecko w miejscu które zapewnia fachową opiekę oraz komfortowe warunki. Powstanie w tym miejscu żłobka jest również jednym z etapów przekształcania gminy w miejsce przyjazne. W tym momencie w bezpośredniej bliskości mamy żłobek, przedszkole, ośrodek zdrowia, urząd gminy, a niedługo powstawać będzie centrum kulturalne z prawdziwego zdarzenia „.

Wójt podkreśla również fakt, że bardzo ważnym elementem lokalizacji tej placówki opiekuńczej jest bezpieczny i ustronny teren byłej biblioteki – co może być kluczowe dla Rodziców chcących tu pozostawić swoje dzieci.