Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)

Na tej podstronie znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące wnioskowania, procedury zakupu oraz odbioru paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych w Gminie Rząśnia zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Informacja dotycząca dystrybucji paliw stałych po cenach preferencyjnych

Przypomnienie o możliwości składnia wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

W ślad za wiadomością z dnia 2 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Rząśni przypomina, że trwa II edycja naboru wniosków na zakup węgla po cenach preferencyjnych. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia w biurze podawczym (parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy. Wnioski można […]

Informacja dotycząca dystrybucji paliw stałych po cenach preferencyjnych

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (II transza)

Wójt Gminy Rząśnia działając na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych udostępnia do pobrania wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – II transza, czyli od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 r. Jednocześnie informuję, iż  powyższe wnioski będą dostępne w  Urzędzie Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, […]

Informacja dotycząca dystrybucji paliw stałych po cenach preferencyjnych

Informacja o rozpoczęciu dystrybucji paliw stałych po cenach preferencyjnych

W związku z uzyskaną informacją o terminach odbioru węgla z kopalni przypadających w okresie 5-12 grudnia 2022 r. Urząd Gminy w Rząśni zawiadamia mieszkańców o rozpoczęciu dystrybucji i sprzedaży węgla. Poniżej przedstawiamy szczegółowy sposób dokonania płatności oraz odbioru węgla ze Składu. 1. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o preferencyjny zakup węgla pracownik Urzędu Gminy powiadomi drogą […]

Logo Gminy Rząśnia

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Rząśnia działając na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych udostępnia do pobrania wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Jednocześnie informuję, iż  powyższe wnioski będą dostępne  u Sołtysów   oraz w  Urzędzie Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia  w biurze podawczym (parter) w godzinach pracy Urzędu. Uprzejmie […]

Logo Gminy Rząśnia

Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny

Szanowni Mieszkańcy, realizując prośbę Wojewody Łódzkiego Gmina Rząśnia przystąpiła do działań związanych z organizacją preferencyjnego zakupu paliw stałych przez gospodarstwa domowe na terenie naszej gminy. W związku z powyższym Gmina Rząśnia do dnia jutrzejszego musi oszacować liczbę gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach i przekazać je do Wojewody Łódzkiego. Dlatego uprzejmie prosimy wszystkich […]