W ślad za naszą wiadomością z dnia 9 lutego 2023 r. przypominamy, że trwa II edycja naboru wniosków na zakup węgla po cenach preferencyjnych, a termin składania wniosków w tej edycji upływa we wtorek 28 lutego 2023 r.

Wyznaczenie terminu składania wniosków o zakup preferencyjny węgla na dzień 28.02.2023 r. pozwoli nam złożyć zamówienie na brakujący tonaż w odpowiednim asortymencie i ilości, jego dystrybucję oraz rozliczenie się z kopalniami i podwykonawcami w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Pozwoli to na spełnienie zaleceń i wymogów logistycznych narzuconych przez kopalnię umożliwiając sprawną dystrybucję wśród Mieszkańców.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia w biurze podawczym (parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. (Uwaga! Wniosek przesyłany poprzez platformę ePUAP powinien zawierać podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym plik wniosku – skan, itp. Podpisanie samej przesyłki nie spełnia wymogów formalnych).

Poniżej przedstawiono kilka przykładów określających przypadający wnioskodawcy limit węgla zgodnie z przesłaną interpretacją PGG. Gdy wnioskodawca zakupił odpowiednio:
– poniżej 1,5 t – mógł kupić 1,5 t w 2022 r. i może kupić 1,5 t w 2023 r.,
– 1,5t i więcej, a poniżej 3t – może kupić 1,5 t w 2023 r.,
– powyżej 3 t – nie może skorzystać z zakupu w 2022 i 2023 r.

Ponadto informujemy, że w dniu 27 grudnia 2022 r. Gminie Rząśnia została przedstawiona oferta na zakup węgla w ilości 405 ton ekogroszku „Pieklorz” z kopalni Chwałowice oraz 270 ton orzecha z kopalni Marcel. Przedstawiona oferta pozwoli Gminie pokryć 80% zapotrzebowania na węgiel. Informujemy też, że wielkość transz jest ustalana przez Kopalnię i Gmina jest zobowiązana przyjąć takie warunki dostawy mogąc jednak składać zapotrzebowanie na inne ilości i asortyment, jednakże realizacja zamówień zależy tylko od możliwości logistycznych i produkcyjnych dostawcy (PGG).

Zgodnie z powyższym, w pierwszej kolejności zostały już zrealizowane wnioski z 2022 roku. W tej chwili rozpoczyna się realizacja wniosków złożonych na rok 2023.


Pliki do pobrania:
wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (II transza – rok 2023) (plik PDF),
wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (II transza – rok 2023) (formularz aktywny).

Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)