Wójt Gminy Rząśnia działając na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych udostępnia do pobrania wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – II transza, czyli od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie informuję, iż  powyższe wnioski będą dostępne w  Urzędzie Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia  w biurze podawczym (parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.

Uprzejmie proszę  o składanie wniosków na paliwo stałe w budynku Urzędu Gminy w Rząśni lub  elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP.  (Uwaga! Wniosek przesyłany poprzez platformę ePUAP powinien zawierać podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym plik wniosku – skan, itp. Podpisanie samej przesyłki nie spełnia wymogów formalnych).

Informujemy, że zakup węgla po cenie preferencyjnej przysługuję osobom, które otrzymały dodatek węglowy.

Mieszkaniec po opłaceniu faktury za zakupiony węgiel  w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Urząd Gminy  odbiera węgiel z wyznaczonego punktu sprzedaży węgla.

O wszelkich istotnych kwestiach dotyczących dystrybucji węgla będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco.


Plik do pobrania:
wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (II transza – rok 2023) (plik PDF),
wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (II transza – rok 2023) (formularz aktywny).