W związku z uzyskaną informacją o terminach odbioru węgla z kopalni przypadających w okresie 5-12 grudnia 2022 r. Urząd Gminy w Rząśni zawiadamia mieszkańców o rozpoczęciu dystrybucji i sprzedaży węgla.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy sposób dokonania płatności oraz odbioru węgla ze Składu.
1. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o preferencyjny zakup węgla pracownik Urzędu Gminy powiadomi drogą telefoniczną Kupującego o możliwościach odbioru przygotowanego blankietu dowodu wpłaty. Blankiet będzie można odebrać w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37.
2. Zaksięgowanie wpłaty na koncie Gminy jest podstawą do wystawienia faktury z adnotacją „zapłacono” co jednocześnie stanowi dokument uprawniający odbiór węgla ze Składu wyznaczonego przez Gminę. Faktura będzie pozostawiona do odbioru w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 10 – parter – Kasa Urzędu Gminy.
3. Brak dokonania wpłaty w wyznaczonym na blankiecie dowodu wpłaty terminie (3 dni) jest równoznaczny z rezygnacją wnioskodawcy z zakupu i usunięciem z listy oczekujących lub przesunięciem w kolejce oczekujących na zakup do czasu uiszczenia wpłaty.

Przypominamy, że Gmina odbiera węgiel ze wskazanych przez organy rządowe składów spółek Skarbu Państwa nie mając żadnego wpływu na jego pochodzenie oraz jakość.

Informacja dotycząca dystrybucji paliw stałych po cenach preferencyjnych

Informacja dotycząca dystrybucji paliw stałych po cenach preferencyjnych