Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny

Szanowni Mieszkańcy,

realizując prośbę Wojewody Łódzkiego Gmina Rząśnia przystąpiła do działań związanych z organizacją preferencyjnego zakupu paliw stałych przez gospodarstwa domowe na terenie naszej gminy.

W związku z powyższym Gmina Rząśnia do dnia jutrzejszego musi oszacować liczbę gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach i przekazać je do Wojewody Łódzkiego.

Dlatego uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie zapotrzebowania przez poszczególne gospodarstwa domowe. W tym celu mogą Państwo wykorzystać adres mailowy wegiel@rzasnia.pl lub zadzwonić pod nr 607-440-268 lub 605-446-341 podając takie dane jak: imię i nazwisko, adres oraz liczbę ton i sortyment węgla który chcieliby Państwo zakupić. Prosimy o przekazywanie tych informacji do jutra (wtorek, 25 października 2022 r.) do godz. 14:00.

Możliwy jest również bezpośredni kontakt z Sołtysami każdego z sołectw którzy będą przekazywali te dane do Urzędu Gminy w Rząśni.

Podkreślamy, że określenie przez Państwa zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o jego zakup. To będzie możliwe dopiero po wejściu w życie odpowiedniej ustawy. Nadmieniamy, że zgodnie z projektem ustawy zakupu nie będą mogły dokonać osoby które zakupiły paliwo stałe (węgiel) na  sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Informujemy, że zgodnie z projektem ustawy procedowanym w tej chwili w Parlamencie oraz informacjami przekazanymi przez Łódzki Urząd Wojewódzki prawo do zakupu będą miały gospodarstwa, które są uprawnione do dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić po preferencyjnej cenie maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach: I – do 31 grudnia 2022 roku, II – po 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z arkuszem zapotrzebowania przesłanym przez Wojewodę, Gminom dostarczany będzie sortyment groszek, orzech oraz miał.

Zaznaczamy jednocześnie, że Gmina będzie odbierała węgiel ze wskazanych przez organy rządowe składów spółek Skarbu Państwa nie mając żadnego wpływu na jego pochodzenie oraz jakość.

Dokładny sposób dystrybucji (m. in. miejsca odbioru, itp.) oraz zasady preferencyjnego zakupu paliw stałych przez gospodarstwa domowe na terenie naszej gminy, podamy do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, między innymi po ustaleniu wspomnianego wyżej zapotrzebowania oraz uzyskaniu skonkretyzowanych informacji co do klarownych procedur ze strony Wojewody Łódzkiego.

O wszelkich istotnych kwestiach dotyczących dystrybucji węgla będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Mieszkańców Sołectwa Rząśnia uprzejmie zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni gdzie w w dniu dzisiejszym w godz. 17:00 – 19:00 będą przyjmowane deklaracje dot. zgłaszania zapotrzebowania na węgiel kamienny.