Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Rząśnia działając na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych udostępnia do pobrania wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Jednocześnie informuję, iż  powyższe wnioski będą dostępne  u Sołtysów   oraz w  Urzędzie Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia  w biurze podawczym (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Gminy o składanie wniosków na paliwo stałe w budynku Urzędu Gminy w Rząśni lub  elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP.  (Uwaga! Wniosek przesyłany poprzez platformę ePUAP powinien zawierać podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym plik wniosku – skan, itp. Podpisanie samej przesyłki nie spełnia wymogów formalnych).

Zgodnie z ustawą zakupu nie będą mogły dokonać osoby które zakupiły paliwo stałe (węgiel) na  sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (jeżeli kupiły więcej niż 1 tonę). Prawo do zakupu mają gospodarstwa, które są uprawnione do dodatku węglowegoGospodarstwo domowe będzie mogło zakupić po preferencyjnej cenie maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach: I – do 31 grudnia 2022 roku, II – po 1 stycznia 2023 r.

Gmina będzie odbierała węgiel ze wskazanych przez organy rządowe składów spółek Skarbu Państwa nie mając żadnego wpływu na jego pochodzenie oraz jakość.

Podkreślamy, że określone przez Państwa w dniach 24 – 25 października zapotrzebowanie na zakup węgla nie było równoznaczne ze złożeniem wniosku o jego zakup.

Mieszkaniec po opłaceniu faktury za zakupiony węgiel  w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Urząd Gminy  odbiera węgiel z wyznaczonego punktu sprzedaży węgla.

O wszelkich istotnych kwestiach dotyczących dystrybucji węgla będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 


Plik do pobrania:
wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (plik PDF),
wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (formularz aktywny).