W czwartek 10 listopada br. Wójt Gminy Rząśnia podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym LARIX z Lublińca na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg”. W ramach zadania zostaną wyremontowane i przebudowane następujące drogi na terenie gminy:
– drogi gminne nr 101010E (Kodrań) oraz 109201E (Broszęcin) od granicy gminy do skrzyżowania z drogą powiatową 3500E,
– drogę gminną nr 109226E (Suchowola) odcinek pomiędzy drogą powiatową nr 3500E (skrzyżowanie na Chruścińskim) do skrzyżowania z drogą nr 2311E (Suchowola),
– drogę gminną nr 109207E (Żary),
– drogę gminną nr 109205 (Będków),
– drogę wewnętrzną w Białej od drogi powiatowej w kierunku szkoły,
– budowa drogi w Rząśni od drogi powiatowej (na Pajęczno) w kierunku nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych.

Wartość podpisanej umowy to kwota to 6.378.147,83, czas realizacji to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. najpóźniej do 10.09.2023 roku. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dofinansowaniu w wysokości 5.000.000,00 zł.

Pozyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pokryło 78,39% kosztów związanych z tym projektem natomiast Gmina Rząśnia wykłada na to zadanie kwotę 1.378.147,83 zł co stanowi 21.61% wartości.

Pozyskane środki finansowe pozwolą na szybszy proces związany z modernizacją dróg na terenie Gminy Rząśnia.

Podpisana umowa w ramach Programu "Polski Ład"

Podpisana umowa w ramach Programu „Polski Ład”

Tekst: Michał Krawczyk