W piątek 24.03.2023 r. oraz wtorek 28.03.2023 r. Wójt Gminy Rząśnia zawarł umowy odpowiednio z Firmą KAFORM sp. z o.o., sp. komandytowa z Częstochowy oraz Firmą TEL-BRUK Radosław Telenga na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróży”.

Inwestycja jest podzielona na dwa zadania. Jedno polegać będzie remoncie budynku komunalnego w Rząśni, w ramach tego zadania zostaną wykonane następujące prace:
– zostanie wymieniony dach na hali sportowej i części budynku,
– zostanie wykonana termomodernizacja (poprzez wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz ścian),
– przebudowana zostanie instalacja wodno – kanalizacyjna, co, cuw,
– przebudowana zostanie instalacja wentylacyjna (cały obiekt będzie posiadał wentylację mechaniczną),
– przebudowana zostanie instalacja elektryczna (obiekt będzie posiadał instalację fotowoltaiczną),
– przebudowana zostanie instalacja niskoprądowa,
– zostanie dobudowane pomieszczenie o powierzchni ok. 100 m2,
– zostanie przebudowany układ funkcjonalny wewnątrz budynku.

W przebudowanym i wyremontowanym budynku po byłym gimnazjum gmina planuje utworzyć Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Kulturalne.

Natomiast druga część inwestycji będzie polegała na zagospodarowaniu terenu w Stróży. W ramach zadania zostanie wykonane:
– rozbiórka starego istniejącego ogrodzenia,
– budowa boiska sportowego z niezbędną infrastrukturą,
– zagospodarowanie istniejącego parku (poprzez budowę ścieżek rekreacyjnych, montaż małej architektury),
– remont istniejącego placu zabaw,
– utworzenie miejsc parkingowych oraz utwardzenie terenu wokół zabytkowego pałacu,
– budowa oświetlenia,
– przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w śród istniejącego tam drzewostanu.

Wartość podpisanych umów z Wykonawcami robót budowlanych tj. z Firmą KAFORM sp. z o.o., sp. komandytowa wynosi 4.377.280,00 zł oraz Firmą TEL-BRUK Radosław Telenga wynosi 1.551.589,33 zł. Łączna wartość ty dwóch umów składających się na zadanie inwestycyjne wynosi 5.928.869,33 zł. z czego pozyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 4.950.000,00 co stanowi 83,49% wartości realizowanego projektu. Pozostała kwota tj. 978.869,33 zł. jest wkładem własnym Beneficjenta do projektu. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Tekst: Michał Krawczyk.