Wysokie dofinansowanie dla Gminy Rząśnia z Programu „Polski Ład”

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Rząśnia zgodnie z opublikowanymi wynikami pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości pięciu milionów złotych!

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu I Programu: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na projekt pn. „Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”.

Projekt zakłada rozbudowę kanalizacji sanitarnej zbiorczej oraz sieci wodociągowej na nowo tworzonych osiedlach/terenach mieszkaniowych w miejscowości Rząśnia. Łączna długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej to 2355 mb natomiast sieci wodociągowej 1280 mb.
Realizacja projektu zapewni licznie powstającym gospodarstwom domowym na korzystanie z podstawowych mediów takich jak woda i ścieki a jednocześnie przyczyni się do realizacji głównego celu jakim jest ochrona środowiska. Uzbrojenie tych terenów pozwoli na rozwój miejscowości Rząśnia. Całość inwestycji to kwota 7 500 000,00 zł.

Wysokie dofinansowanie dla Gminy Rząśnia z Programu "Polski Ład"

Wysokie dofinansowanie dla Gminy Rząśnia z Programu „Polski Ład”