W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza Gmina Rząśnia w dniu 27.07.2023 roku otrzymała dofinansowanie dla czterech projektów gdzie beneficjentami są parafie z terenu gminy. Pozyskane środki finansowe zostaną na podstawie dotacji przekazane do parafii na projekty o które zabiegali ich proboszczowie. Są to następujące projekty:

I. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Białej otrzymała wsparcie na projekt pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)”. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorsko – restauratorskie elementów ołtarza głównego.

Wartość projektu: 146.351,67 zł

Wkład własny: 2.351,67 zł

Dofinasowanie: 143.400,00 zł (co stanowi 97,98% wartości zadania).

„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)”

II. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Białej otrzymała wsparcie na projekt pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. „Matki Boskiej z Dzieciątkiem – elementy drewniane polichromowane, elementy złocone i srebrzone”. W ramach projektu zostaną przeprowadzone konserwatorsko – restauratorskie przy konstrukcji ołtarza głównego pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem w tamtejszym kościele.

Wartość projektu: 143.482,06 zł

Wkład własny: 2.882,06 zł

Dofinansowanie: 140.600,00 zł (co stanowi 97,99% wartości zadania).

„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. „Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złocone i srebrzone”

III. Parafia pw. św. Rocha w Rząśni otrzymała wsparcie na projekt pn. „Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni – etap 2”. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania i prace konserwatorskie nad elementami zabytkowego ołtarza pw. Ukrzyżowania w kaplicy cmentarnej w Rząśni.

Wartość projektu: 118.465,91 zł

Wkład własny: 2.465,91 zł

Dofinansowanie: 116.000,00 zł (co stanowi 97,92% wartości zadania).

„Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni - etap 2”IV. Parafia pw. św. Rocha w Rząśni otrzymała wsparcie na projekt pn. „Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. Św. Rocha w Rząśni”. W ramach projektu zostanie przeprowadzona renowacja zabytkowej elewacji budynku plebanii Parafii Katolickiej p.w. Św. Rocha w Rząśni.

Wartość projektu: 220.685,00 zł

Wkład własny: 4.414,00 zł

Dofinansowanie: 216.271,00 zł (co stanowi 98,00% wartości zadania).

„Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. Św. Rocha w Rząśni”