Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.450 z późn. zm)  Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy z Rząśni z góralami dla Niepodległej”  w okresie  od 01.11.2018 do 30.11.2018 […]

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni informuje

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2018 r. w godzinach 16:00 – 20:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A (I piętro) odbędzie się dyżur psychologa Teresy Wolnowskiej – Cierniak. Bezpłatne dyżury psychologa zapewniane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Rząśni. […]

Prośba o wzięcie udziału w głosowaniu

Wójt Gminy Rząśnia w związku z wyborami do władz samorządowych w dniu 21 października 2018 r. zwraca się z prośbą do Mieszkańców o jak najliczniejsze wzięcie udziału w głosowaniu. Udział w wyborach to nasz przywilej i obywatelski obowiązek. Pokażmy, jak zawsze, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną. Wybory samorządowe to święto społeczeństwa obywatelskiego, święto demokracji lokalnej. W […]

Rozpoczęcie działalności firmy Calc Group. Nabór pracowników

Z wielką przyjemnością informujemy, że na terenach inwestycyjnych Strefy Gospodarczej Gminy Rząśnia rozpoczęła już działalność firma CALC Group Sp. z o.o. Budowa fabryki trwała prawie 1,5 roku, w tym czasie wybudowano halę produkcyjną wraz z częścią biurową i socjalną o powierzchni ponad 1700 m2. Halę wyposażono w niezbędne maszyny i urządzenia do produkcji. CALC Group […]

Ważne dofinansowanie unijne dla Gminy Rząśnia

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk z przyjemnością informuje, że nasza gmina zanotowała kolejne znaczące osiągnięcie w postaci uzyskania wsparcia ze środków unijnych na budowę nowego pasywnego budynku Urzędu Gminy. Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1397/18 z dnia 15 października 2018 r. wybrał projekty do […]

Ukończone inwestycje drogowe gminy na drogach powiatowych

W ostatnich dniach Gmina Rząśnia zakończyła inwestycję na drogach powiatowych nr 2311E odcinek od granicy z gminą Kiełczygłów do miejscowości Stróża oraz 3507E odcinek Suchowola – Rekle. W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2311E, która została podzielona na dwa odcinki od ronda w Rząśni do granicy z Gminą Kiełczygłów zakres prac obejmował wykonanie przebudowy nawierzchni […]

100-lecie odzyskania niepodległości w Gminie Rząśnia

Są w historii narodu chwile wielkich zwycięstw i bolesnych klęsk, triumfów i porażek, momentów podniosłych i tragicznych. Mają one swoje miejsce w historii. Listopad to niemalże symboliczny czas w naszych narodowych dziejach. Czas zrywów narodowych, wielkich wydarzeń politycznych. Jest to również miesiąc, w którym po 123 latach niewoli, latach nieustannej walki o wolność, mino konsekwentnego […]