Miesięczne archiwum: Luty 2020

Informacje ARiMR dotyczące płatności obszarowych w 2020 roku

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

Więcej na: www.arimr.gov.pl.

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Relacja z turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Rząśnia

W sobotę 22 lutego 2020 r. odbył się kolejny już turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Rząśnia „Rząśnia CUP 2020”.

Tegoroczna rywalizacja odbywała się tradycyjnie w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni. Do zawodów przystąpiło sześć zespołów z terenu Gminy Rząśnia,  którzy rywalizowali w jednej grupie. O końcowej klasyfikacji decydowała ilość zdobytych punktów. W zawodach uczestniczyły drużyny: Fabryka Futbolu, Orły Górskiego, Żary, Biała, FC Łomot, FC Ponalewce.

Mecze trwały po 12 minut i stały na dobrym poziome. W zawodach nie było niepokonanych drużyn – każdy zespół zaznał smaku zwycięstwa, jak również porażki. Najwięcej punktów zgromadził zespół Orłów Górskiego i to on zostali triumfatorami tegorocznej edycji Turnieju o Puchar Wójta.

Końcowa klasyfikacja po rozegraniu 15 meczy wyglądała następująco: pierwsze miejsce Orły Górskiego, drugie Fabryka Futbolu, trzecie Biała, czwarte FC Ponalewce, piąte Żary, szóste FC Łomot. Każdy z zespołów została przez Wójta Tomasz Stolarczyka uhonorowany pamiątkowym pucharem oraz symboliczną piłką.

Organizatorem zawodów był LKS Czarni Rząśnia, którzy w ramach środków przeznaczonych na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia sfinansowali zawody sportowe.
Warte podkreślenia jest to że w tym roku uczestnikami zawodów byli głównie mieszkańcy gminy oraz zawodnicy zrzeszeni w LKS Czarni Rząśnia.

Tekst i zdjęcia: LKS Czarni Rząśnia.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie  dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj
o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”” oraz „ Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Więcej na: gov.pl/koronawirus.

Poradnik GIS. Skuteczne mycie rąk

Poradnik GIS. Skuteczne mycie rąkmycie rąk

Źródło: gis.gov.pl (stan na 21 lutego 2020 r.)

Akcja Zdrowa Żywność

Dzięki Samorządowi Uczniowskiemu w dniu 24 lutego 2020 r. uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni mieli okazję skosztować wypieków uczniów klas VIII.

Celem akcji było kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci, integracja szkolnej społeczności, uświadomienie uczniom jak ważne jest zdrowe odżywianie.

Zainteresowanie było bardzo duże. Ciasteczka rozpływały się w ustach. Dzieci były zadowolone, mogły miło spędzić czas na przerwie zjadając ciasteczko i wypijając szklankę soku.

Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu, który wraz z opiekunem p. Marleną Walczyk był pomysłodawcą całej akcji.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.

Dzień Kobiet w Będkowie

22 lutego 2020 r. o godzinie 17:30 na Świetlicy w Będkowie odbył się Dzień Kobiet.

Uroczystość ta już na stałe wpisała się w kalendarz Świetlicy i jest organizowana corocznie – zawsze ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem.

W tym dniu nasze Panie zostały obdarowane kwiatami przez radnego Rady Gminy Rząśnia Pana Leszka Szczepańskiego i Sołtysa Dariusza Brożynę oraz przepysznym tortem od Pana Wójta Tomasza Stolarczyka.
Potem czekała na nich zabawa przy muzyce i poczęstunku 😉

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz za trud włożony w przygotowanie uroczystości.

Tekst i zdjęcia: Świetlica w Będkowie.

Piąty numer (nie)Zwykłej gazety

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z piątym numerem “(nie)Zwykłej gazety” czyli publikacji przygotowanej przez zespół redakcyjny Szkoły podstawowej im. Marcina Bielskiego z Białej składający się z uczniów i nauczycieli tej szkoły.

Gazetkę przeczytać można online poniżej (nawigacja – w tym przełączenie na pełny ekran – znajduje się u góry miniatur) lub pobrać cały numer w całości.

Plik do pobrania:
(nie)Zwykła gazeta Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej.

Nowinki ze Szkoły w Rząśni

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

21 lutego jest Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego.Nasza szkoła przygotowywała się do tego dnia już dużo wcześniej. Uczniowie wykonali plakaty promujące język polski, które zawisły na szkolnych korytarzach.Dziś uczniowie brali udział w quizach i zagadkach językowych, przygotowanych przez panie polonistki. Przeprowadzony również został,w bibliotece szkolnej konkurs kaligrafii. Zwieńczeniem obchodów Dnia Języka Ojczystego było przedstawienie, w którym zaprezentowane zostały utwory polskich autorów. Mamy nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom posługiwanie się pięknym , poprawnym językiem stanie się „ modne”, a błędy będą rzadkością.


Spotkanie z Policją na temat Bezpieczeństwa w sieci.

19 lutego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie odwiedzili uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni. 11 lutego obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu, a spotkanie z policjantami jest jedną z inicjatyw podjętych przez szkołę z okazji tego wydarzenia.
Wizyta policjantów miała na celu zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego korzystania z Internetu. Policjanci z pajęczańskiej komendy zajmujący się profilaktyką społeczną, odwiedzili uczniów klas IV,V i VI. Uczniowie tych klas nie mają doświadczenia w korzystaniu z Internetu. W trakcie pogadanki funkcjonariusze przybliżyli uczniom między innymi, co wolno publikować w sieci. Mundurowy opowiedział, co to jest kradzież własności intelektualnej, jakich zdjęć, filmów czy też danych nie wolno zamieszczać na portalach społecznościowych. Uczniowie z zaciekawianiem słuchali policjanta i zadawali pytania. Panowie policjanci chętnie udzielali cennych porad i wskazówek, jak nie wpaść w pułapki zastawione w Internecie.


Zajęcia warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4 lutego br. w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I – VIII . Zajęcia warsztatowe prowadzili ratownicy wraz z  przedstawicielami  Straży Pożarnej w Rząśni .

Uczniowie po przekazaniu ważnych informacji przez  ratowników przystąpili do praktycznych czynności ratujących życie pod czujnym okiem strażaków , ćwiczyli  jak należy prawidłowo wzywać pomoc. Wykonywali sztuczne oddychanie na fantomach , nauczyli się układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Prawidłowo podawali wszystkie numery alarmowe i potrafili telefonicznie dokonać zgłoszenia na Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Pożarną.

Celem warsztatów było wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności w  zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci podczas tych ćwiczeń dowiedziały się co to jest resuscytacja, pozycja boczna ustalona, dowiedziały się jak należy sprawdzić przytomność i oddech osoby poszkodowanej w wypadku. Każdy uczeń  szkoły miał możliwość indywidualnie przećwiczyć wszystkie te czynności pod kierunkiem doświadczonego strażaka.

Za przekazane informacje i przeprowadzone zajęcia warsztatowe „DZIĘKUJEMY” i mamy nadzieję, że takie pokazy szkoleniowe będą się odbywały jak najczęściej, aby nasi uczniowie byli w pełni przygotowani na każdą sytuację, jaka ich może spotkać z życiu.


Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.

Dzień Nauki Polskiej w Zielęcinie

3 lutego bieżącego roku Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. 19 lutego 2020 roku po raz pierwszy obchodziliśmy nowe święto państwowe. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Święto to ma stanowić inspirację dla młodych ludzi do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Uczniowie Szkoły podstawowej w Zielęcinie wraz z nauczycielami również postanowili uczcić nowe święto. Klasa VIII przygotowała prezentacje multimedialne przedstawiające życiorysy i dokonania Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej – Curie i Ignacego Łukasiewicza. Pomiędzy prezentacjami, starsi uczniowie naszej szkoły, pod nadzorem Pani Aleksandry Pęciak prezentowali ciekawe doświadczenia chemiczne, które szczególnie zainteresowały naszych młodszych kolegów. Na koniec obchodów Dnia Nauki Polskiej, uczniowie klasy VI, VII i VIII mogli sprawdzić swoją wiedzę z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, rozwiązując quiz przygotowany przez Pana Mariusza Szalę.

Zwycięzcą quizu okazał się uczeń klasy VII – Bartłomiej Woźniak. Zwycięzcy – serdecznie gratulujemy.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.

Relacja z ferii w Stróży

Wybuchowy Dawid, Naukowiec Jędrzej, Dynamiczna Tatiana, Rozbrajający Antek, Wynalazca Tobiasz, Atomówka Ala, to zdecydowany aktyw tegorocznych ferii. Stworzyli Radę naukową, która zainaugurowała swoją działalność 13 stycznia 2020 r. Przez dwa tygodnie nie opuszczali Instytutu; prowadzili i nadzorowali badania naukowe, eksperymentowali i ciężko pracowali nad nowymi wynalazkami. Wybrali się nawet do urzędów patentowych w Oblęgorku i Kielcach i skonstruowali najprawdziwszy wehikuł czasu, dzięki któremu odbyli podróż 50 lat wstecz… Zobaczcie, co się działo…

Zainspirowała nas Nagroda Nobla 2019! Literacka, rzecz jasna! – to przez Olgę Tokarczuk i jej „czułego narratora” i radość wielką ,i dumę na ten wybuchowy pomysł wpadliśmy! W związku z tym pierwszy tydzień przewidywał; spotkanie organizacyjne, informacje o Alfredzie Noblu, wynalazkach i wynalazcach, Nagrodzie Nobla i polskich noblistach ( nie tylko z literatury) .
Zaczęliśmy od spisania kontraktu w którym podpisem zaświadczyliśmy, m.in, że się szanujemy, dynamicznie bawimy, nie złościmy, a wybuchamy tylko śmiechem! Po czym rozpoczęliśmy przygodę z wynalazcami i noblistami . Najpierw historia Alfreda Nobla – jego wynalazki, wyrzuty sumienia, testament i nagroda…. Potem sylwetki polskich noblistów i o wynalazkach z książki Ale PATENT!

Od Pokojowej Nagrody zaczęliśmy, bawiąc się z tekstem i pokojowymi grami planszowymi… Nagroda z chemii zainspirowała nas natomiast do ciekawych i wybuchowych doświadczeń: burza w szklance wody, kolorowa ulewa, wybuchowy napój czy cytrynowy wulkan (czynny oczywiście)), a literacka nagroda zawiodła nas do Oblęgorka… letniej rezydencji Henryka Sienkiewicza, pierwszego naszego pisarza, który otrzymał Nagrodę Nobla z literatury. Zobaczyliśmy piękne wnętrza, pamiątki po pisarzu i wzięliśmy udział w warsztacie – „Pocztówka z Oblęgorka”, którą po wykonaniu i podpisaniu przez wszystkich uczestników „wysłaliśmy” do Pani Olgi ( umieściliśmy na naszej stronie FB).Podczas naszej podróży towarzyszyły nam książki: przypominaliśmy sobie tytuły Sienkiewicza i zapoznaliśmy się z ”Zagubioną duszą” Olgi Tokarczuk, a ponieważ wycieczka miała zakończyć się w Kielcach w świecie zabawy, zabawek, modeli, konstruktorów i wynalazców – czytaliśmy też naszą o wynalazkach.
W Kielcach chcieliśmy dowiedzieć się czym się bawiły dzieci w XVIII, XIX i na początku XX wieku? Gdzie kupowano zabawki i kto je produkował? W co bawilibyśmy się, gdybyśmy urodzili się 40 lat temu? Odpowiedź czekała na nas w Muzeum Zabawy i Zabawek, gdzie nie tylko słuchaliśmy i oglądaliśmy, ale wykonaliśmy własną zabawkę… Udaliśmy się jeszcze do miejsca, gdzie przybliżono nam sylwetkę amerykańskiego inżyniera, mechanika i wynalazcy – Laurensa Hammonda w Muzeum Hammonda w Kielcach. Mogliśmy też spróbować tam własnych sił na jego najsłynniejszym wynalazku- organach. W uszach szumiała nam jeszcze muzyka, gdy wyruszyliśmy w drogę po słodką niespodziankę… Na chwilę przed obiadem, odwiedziliśmy Manufakturę Słodyczy, by po słodkich warsztatach zabrać ze sobą deser i udać się na posiłek.
Tak zakończył się pierwszy tydzień tegorocznych ferii. Było, dynamicznie, bombowo, wybuchowo! Na szczęście bez ofiar, nikomu pomimo częstych wybuchów śmiechu nie pękł brzuch…

Bombowy tydzień z Babcią! Podróż wehikułem czasu…
Drugi tydzień ferii inspirowany był dniem, o którym pamiętać powinni wszyscy wnukowie – Dzień Babci i Dzień Dziadka! W programie przewidziane zostały zatem warsztaty literacko – plastyczne, na których oprócz tego, że zostały wykonane piękne laurki, zaprezentowane były literackie babcie : Babcia Malutka, babcie z Czerwonego Kapturka czy babcia ryjówki Florki . O pasjach, zabawach i zabawkach babć, dziadków i wnucząt było, a także amatorskie zajęcia teatralne przygotowujące do Noworocznej Choinki, pt..: Czego pragniemy Wam życzyć w Nowym 1971 Roku? Tak, Szanowni Państwo – 1971! Dlaczego? Ta inspiracja ze strychu rodzinnego domu pochodzi…Otóż przygotowując ten „wybuchowy” plan, szukając pomysłów wpadł mi w ręce bardzo stary zeszyt…. Należał on do mojej babci Anny Retkiewicz, która była kierownikiem szkoły w Zabrzeziu, nauczycielką w Stróży i inicjatorką założenia biblioteki publicznej. Wpada mi w ręce, otwieram i… na pierwszej stronie widzę „ Program Choinki Noworocznej, p.t: Czego pragniemy Wam życzyć w Nowym 1971 Roku. .. Ta 50-letnia bomba, to zapewne znak był, żeby reaktywować choinkę. Impreza, której w naszej miejscowości nie było od 5 lat. Odważnie rozbroiliśmy tę bombę wraz z grupą śmiałków, którzy nie tylko zaryzykowali udział w feriach w bibliotece, narażali się na wybuchy śmiechu, dynamiczną zabawę, radosne miny, ale postanowili podjąć wyzwanie i wystąpić na scenie przed licznie zgromadzoną publicznością. Wystąpiliśmy przed mieszkańcami Stróży i okolic, Zabrzezia oraz uczniami Anny Retkiewicz, a wśród nich Ci, którzy wystąpili w oryginale 50 lat temu…

Ferie 2020 zakończyły się niestety eksplozją! Wspomnienia, wzruszenie i radość eksplodowały! Było cudownie! Dziękuję <3. Magda Komór

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, Filia w Stróży.