Roczne archiwum: 2020

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku następuje zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady na terenie Gminy Rząśnia.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XX/151/2020  z dnia  11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
9,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
18,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona (stosowana w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów).

Każdy  właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości miesięcznej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w  dotychczas złożonych deklaracjach przy uwzględnieniu nowej stawki opłaty.

Jednakże  wyliczona  stawka może ulec zmniejszeniu po złożeniu nowej deklaracji uwzględniającej oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów. Powyższa możliwość została uregulowana Uchwałą Nr XX/152/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia  11 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym –  na podstawie której zostało ustalone nowe zwolnienie dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady:
1,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów  właściciel nie będzie mógł wystawiać pojemnika z bioodpadami  w dniu odbioru z posesji  i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami uwzględniającą ulgę z tytułu kompostowania bioodpadów należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia lub wysłać pocztą. Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.odpady.rzasnia.pl – menu “Pliki do Pobrania” lub poniżej.

Jednocześnie przypominamy, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia nowej deklaracji każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego nieruchomości zamieszkałej dotyczącej zwiększenia/zmniejszenia liczby osób ujętych w deklaracji na skutek (np. nowe meldunki, narodzenie dziecka wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót  z zagranicy, uczelni itp.).

 

Plik do pobrania:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RZĄŚNIA

Wójt Gminy Rząśnia zachęca: weź udział w akcji #RząśniaNieStrzela

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk apeluje i zachęca wszystkich Mieszkańców Gminy do nieużywania materiałów pirotechnicznych takich jak petardy i fajerwerki w Sylwestra i w Nowym Roku.

Czas ten dla większości z nas to okres zabawy i świętowania. Jednak dla zwierząt jest to okres dużego stresu. W wyniku hałasu rac i petard nasze czworonogi odczuwają bardzo silny stres, wpadają w panikę, chowają się, uciekają. Pozwólmy im przeżyć huczne imprezy bez bólu i strachu. W skrajnych przypadkach dochodzi do śmierci lub zaginięcia naszego pupila.

Czas ten bardzo źle znoszą również osoby starsze i chore. Pamiętajmy, aby nasza zabawa nie przyczyniła się do cierpienia innych.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców Gminy do przyłączania się do tej akcji. Udostępniajmy proszę ten apel w mediach społecznościowych oznaczając hashtagiem #RząśniaNieStrzela.

Pokażmy wszystkim, że można bawić się rozważnie, pamiętając o naszych sąsiadach i czworonożnych pupilach.

Wójt Gminy Rząśnia zachęca: weź udział w akcji #RzasniaNieStrzela

Wójt Gminy Rząśnia zachęca: weź udział w akcji #RząśniaNieStrzela

#RząśniaNieStrzela   #RzasniaNieStrzela

Kartki świąteczne dla pacjentów Powiatowego Szpitala w Pajęcznie

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu Hipo-PoMocni delegacja Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej przekazała kartki z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Złożyła serdeczne życzenia świąteczne chorym oraz podziękowała każdemu pracownikowi pajęczańskiego szpitala.

Uczniowie samodzielnie przygotowali kartki, które są wyrazem pamięci o ludziach schorowanych, szacunku i wdzięczności za z oddaniem wykonywaną pracę w bardzo trudnym dla wszystkich okresie.

Uczniowie naszej szkoły lubią pomagać, doskonale też wiedzą, że pomaganie może być bardzo proste i przynosi wiele radości zarówno tym, komu się pomaga, jak i samym pomagającym. 

„Choćby najskromniejsze rękodzieło z serca, myśli i poświęconego czasu uczynione, będzie dla mnie najpiękniejszym prezentem”.

Seneka

Dziękujemy wszystkim tym, którzy z wielką ochotą i zaangażowaniem przygotowali kartki.

Tekst i zdjęcia: Anna Czyżycka.

Rozrywka i nauka z nowymi technologiami w Rząśni

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni zakupiła w ostatnim czasie wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju urządzenie. Szkoła za ponad 16 tys. zł zakupiła interaktywna ściankę multimedialna która pozwala na połączenie ruchu i nauki. Zamocowany na niej projektor wyświetla obraz, na który dzieci mogą reagować np. rzucając piłeczkę czy pisząc specjalnym pisakiem.

To bardzo atrakcyjny dla najmłodszych system rozrywki łączący aktywność ruchową ze światem pojawiającym się na ekranie.  System pozwala na wyświetlanie prezentacji i filmów, ale również na korzystanie z gier komputerowych, programów edukacyjnych, dedykowanych i autorskich gier oraz aplikacji).

Przyjemna forma uczenia siei ciekawe aplikacje edukacyjne gwarantują,  że uczeń z zapałem i radością uczestniczy w zajęciach, dzięki czemu ścianka ma być nieocenioną pomocą i nowoczesnym narzędziem pracy który w atrakcyjny sposób zachęci dzieci do podjęcia wysiłku fizycznego i psychicznego. Taka forma nauki jest symbolem nowoczesnej edukacji rozwijanej w Gminie Rząśnia.

Życzenia świąteczno – noworoczne

Życzenia świąteczno - noworoczne 2020

Życzenia świąteczno – noworoczne 2020

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą dla Państwa okazją do magicznych spotkań
w gronie najbliższych i odpoczynkiem od codziennego zabiegania.
Niechaj będzie to czas pełen miłości,
szacunku i zrozumienia, a świąteczna atmosfera napełnia nas
wszystkich radością i wzajemną życzliwością.
Życzymy, aby nadchodzący 2021 rok przyniósł Państwu
zdrowie i pogodę ducha i był rokiem spełnionych
nadziei i zrealizowanych marzeń.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

(-) Jarosław Popławski

Przedszkolaki z Rząśni kolędują

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku zaśpiewały dla wszystkich Mieszkańców i Gości naszej gminy dwie kolędy: “Przybieżeli do Betlejem” i “Dzisiaj w Betlejem”.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z tego radosnego i pełnego świątecznego nastroju wykonania tych pięknych kolęd.

Mamy nadzieję, że dzięki temu Święta będą jeszcze bardziej bliskie naszym sercom oraz towarzyszyć im będzie niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera.

Koniec roku – koniec trzech naborów PROW

Warto się pospieszyć. Z końcem bieżącego roku upływają terminy naborów wniosków o wsparcie w trzech działaniach realizowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Chodzi o “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – koniec naboru 30 grudnia, “Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – nabór trwa do 31 grudnia i “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” – wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o wsparcie “Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” mogą składać rolnicy, w których gospodarstwach łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika – 60 proc.). Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej we właściwym oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR. Można to zrobić także drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP) oraz przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to więc właścicieli gospodarstw, których dotknęły: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Pomoc finansową mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Szacowaniem strat zajmują się komisje powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z afrykańskim pomorem świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będących w posiadaniu rolnika. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Wniosek o taką pomoc należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR (lub za pośrednictwem właściwego biura powiatowego) osobiście lub przez upoważnioną osobę, drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Z kolei o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
O dofinansowanie mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD, obejmuje ponad 400 pozycji. Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech i więcej – do 250 tys. zł.  Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności. W ramach tej operacji wnioski o pomoc złożyło do tej pory prawie 3100 rolników. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Jednocześnie informujemy, że 24 grudnia placówki ARiMR są nieczynne.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.

Koniec roku - koniec trzech naborów PROW

Koniec roku – koniec trzech naborów PROW