Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Powszechny Spis Rolny 2020 w Gminie Rząśnia. Najnowsze informacje

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Spis rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na temat spisu poniżej, na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod nr telefonu infolinii GUS: 22 279 – 99 – 99, a także w Gminnym Biurze Spisowym w Rząśni: 44 631 – 71 – 22, wew. 226.podziękowania Wójta Gminy Rząśnia za udział w Powszechnym Spisie Rolnym

Podziękowania Wójta Gminy Rząśnia za udział w Powszechnym Spisie Rolnym

Szanowni Rolnicy! 30 listopada zakończył się, trwający od 1 września, Powszechny Spis Rolny. Pełniąc obowiązki Gminnego Komisarza Spisowego chciałbym podziękować wszystkim rolnikom indywidualnym i przedstawicielom gospodarstw osób prawnych w naszej gminie, którzy zostali objęci obowiązkiem spisowym za sprawne wypełnienie tego zadania. Dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu na prawie 800 gospodarstw które były zobowiązane to uczynić, […]

Rolniku! Od 23 listopada zmiany w samospisie – Powszechny Spis Rolny 2020

Rolniku! Od 23 listopada zmiany w samospisie

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji! Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie […]

PSR2020. Rolniku spisz się sam

Rolniku spisz się sam

Gminne Biuro Spisowe w Rząśni przypomina, o obowiązku spisowym w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Powszechny Spis Rolny 2020 kończy się 30 listopada br. W związku z powyższym Rolnicy, którzy nie dopełnili obowiązku spisowego powinni tego dokonać: – przez internet. Wypełniając samodzielnie interaktywną aplikację na stronie https://psr2020.spis.gov.pl/, – przez telefon. Dzwoniąc na infolinię spisową […]

PSR 2020. Skrócony czas na wypełnienie samospisu

PSR 2020. Skrócony czas na wypełnienie samospisu

Od 9 listopada br. wprowadzona została ważna zmiana dla osób, które dokonują samospisu – skrócony został czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni. Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. […]

Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny zakończy się już 30 listopada!

Gminne Biuro Spisowe w Rząśni przypomina wszystkim Mieszkańcom, że trwający od 1 września i zaplanowany na trzy miesiące Powszechny Spis Rolny zakończy się już 30 listopada! Rolnicy, którzy dotąd nie spełnili obowiązku spisowego mogą spodziewać się telefonu ze strony rachmistrza lub też jego odwiedzin (po wcześniejszym kontakcie i umówieniu wizyty). Mieszkańcom Gminy Rząśnia przypominamy, że […]

Powszechny Spis Rolny 2020

Nowe zapisy ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Na prośbę Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi przypominamy o nowych zapisach wprowadzonych nowelizacją ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o […]

Informacja w sprawie kontaktu telefonicznego Rachmistrzów spisowych

Informacja w sprawie kontaktu telefonicznego Rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rząśnia przypomina, że do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny. Udział w Spisie jest obowiązkowy i jest realizowany między innymi przez Rachmistrzów terenowych. Jeśli nie dokonali Państwo jeszcze spisu, skontaktuje się z Państwem telefonicznie Rachmistrz, dzwoniąc spod numeru 22 666 – 66 – 62 lub 22 799 – 99 – 99. Prosimy o […]

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego […]

Powszechny Spis Rolny 2020. Spiszmy się jak na Rolników przystało!

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego dot. wizyt terenowych

Informujemy, że Centralne Biuro Spisowe podjęło działania mające na celu rozluźnienie obecnie obowiązującej decyzji o nie prowadzeniu działań w terenie przez rachmistrzów spisowych w związku z pandemią COVID-19. Prowadzone są działania zmierzające do zezwolenia na pracę w terenie, z zachowaniem niezbędnych zasad ostrożności. Analizowana jest bieżąca sytuacja epidemiczna w poszczególnych regionach kraju. Trwają również starania […]

Komunikat w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Komunikat w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od […]

Powszechny Spis Rolny 2020. Spiszmy się jak na Rolników przystało!

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Przypominamy wszystkim Rolnikom z terenu naszej Gminy, iż 1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dane zbierane są według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a kto odmówi […]

Już 1 września zacznie się Powszechny Spis Rolny

Już 1 września zacznie się Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. W tegorocznym […]

Powszechny Spis Rolny 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rząśnia. Powszechny spis […]

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020. Informacje ogólne

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego […]


W jaki sposób można się spisać?

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzany metodami:

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

  • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

  • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym