Archiwa kategorii: Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 2020

Podziękowania Wójta Gminy Rząśnia za udział w Powszechnym Spisie Rolnym

Szanowni Rolnicy!

30 listopada zakończył się, trwający od 1 września, Powszechny Spis Rolny. Pełniąc obowiązki Gminnego Komisarza Spisowego chciałbym podziękować wszystkim rolnikom indywidualnym i przedstawicielom gospodarstw osób prawnych w naszej gminie, którzy zostali objęci obowiązkiem spisowym za sprawne wypełnienie tego zadania.

Dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu na prawie 800 gospodarstw które były zobowiązane to uczynić, w terminie nie spisało się tylko jedno z nich. To znakomity wynik i nasz wspólny sukces.

Dziękuję również rachmistrzom spisowym, którzy w tym trudnym czasie pandemii wykonali swoją pracę wzorcowo i z pełnym poświęceniem.

Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym, który nie miał by szans bez znakomitej współpracy służb statystyki publicznej, Gminnego Biura Spisowego, pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz całej lokalnej społeczności.

Wyrażając uznanie dla tych działań, dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 

Plik do pobrania:
podziękowania Wójta Gminy Rząśnia za udział w Powszechnym Spisie Rolnym.

podziękowania Wójta Gminy Rząśnia za udział w Powszechnym Spisie Rolnym

podziękowania Wójta Gminy Rząśnia za udział w Powszechnym Spisie Rolnym

Rolniku! Od 23 listopada zmiany w samospisie

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Rolniku! Od 23 listopada zmiany w samospisie – Powszechny Spis Rolny 2020

Rolniku! Od 23 listopada zmiany w samospisie – Powszechny Spis Rolny 2020

Rolniku spisz się sam

Gminne Biuro Spisowe w Rząśni przypomina, o obowiązku spisowym w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Powszechny Spis Rolny 2020 kończy się 30 listopada br.

W związku z powyższym Rolnicy, którzy nie dopełnili obowiązku spisowego powinni tego dokonać:
– przez internet. Wypełniając samodzielnie interaktywną aplikację na stronie https://psr2020.spis.gov.pl/,
– przez telefon. Dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 – 99 – 99.

Z rolnikami którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrze spisowi:
– telefonicznie. W celu przeprowadzenia spisu przez telefon,
– bezpośrednio. W celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla rolników (tylko w wypadku bezwzględnej konieczności).

Każdy, kto chce wspomóc gminę i spisze się sam w kanale samospisu i wyśle na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma upominek od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.

Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r.

Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, i inne.

PSR2020. Rolniku spisz się sam

PSR2020. Rolniku spisz się sam

PSR 2020. Skrócony czas na wypełnienie samospisu

Od 9 listopada br. wprowadzona została ważna zmiana dla osób, które dokonują samospisu – skrócony został czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.

PSR 2020. Skrócony czas na wypełnienie samospisu

PSR 2020. Skrócony czas na wypełnienie samospisu

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Powszechny Spis Rolny zakończy się już 30 listopada!

Gminne Biuro Spisowe w Rząśni przypomina wszystkim Mieszkańcom, że trwający od 1 września i zaplanowany na trzy miesiące Powszechny Spis Rolny zakończy się już 30 listopada!

Rolnicy, którzy dotąd nie spełnili obowiązku spisowego mogą spodziewać się telefonu ze strony rachmistrza lub też jego odwiedzin (po wcześniejszym kontakcie i umówieniu wizyty).

Mieszkańcom Gminy Rząśnia przypominamy, że rachmistrz spisowy jako funkcjonariusz publiczny posługuje się specjalnym identyfikatorem. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić w aplikacji internetowej dostępnej pod adresem https://rachmistrz.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 – 99 – 99.

Zachęcamy Państwa do samospisu przez internet. Jest to najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób spełnienia obowiązku spisowego.
Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz  na stronie internetowej https://psr2020.spis.gov.pl.  Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS, który Państwo otrzymaliście pocztą. Spisać można się również poprzez infolinie spisową (tel. 22 279 – 99 – 99).

Więcej informacji na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl.

Spiszmy się jak na rolników przystało!

Powszechny Spis Rolny zakończy się już 30 listopada!

Powszechny Spis Rolny zakończy się już 30 listopada!

 

Nowe zapisy ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Na prośbę Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi przypominamy o nowych zapisach wprowadzonych nowelizacją ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:
– Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
– Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
– Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Informacja w sprawie kontaktu telefonicznego Rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rząśnia przypomina, że do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny. Udział w Spisie jest obowiązkowy i jest realizowany między innymi przez Rachmistrzów terenowych.

Jeśli nie dokonali Państwo jeszcze spisu, skontaktuje się z Państwem telefonicznie Rachmistrz, dzwoniąc spod numeru 22 666 – 66 – 62 lub 22 799 – 99 – 99.

Prosimy o odbieranie telefonów z tych numerów.
Jeśli z różnych względów nie odbiorą Państwo połączenia, otrzymacie SMS. Na  końcu tekstu tego SMS-a jest bezpośredni numer kontaktowy do przydzielonego Państwu Rachmistrza, pod którym można się z nim skontaktować w sprawie umówienia dogodnej formy i terminu spisu.

Więcej informacji na temat spisu na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod nr telefonu infolinii GUS: 22 279 – 99 – 99, a także w Gminnym Biurze Spisowym w Rząśni: 44 631 – 71 – 22, wew. 226.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

Informacja w sprawie kontaktu telefonicznego Rachmistrzów spisowych

Informacja w sprawie kontaktu telefonicznego Rachmistrzów spisowych

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

 

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego dot. wizyt terenowych

Informujemy, że Centralne Biuro Spisowe podjęło działania mające na celu rozluźnienie obecnie obowiązującej decyzji o nie prowadzeniu działań w terenie przez rachmistrzów spisowych w związku z pandemią COVID-19.

Prowadzone są działania zmierzające do zezwolenia na pracę w terenie, z zachowaniem niezbędnych zasad ostrożności. Analizowana jest bieżąca sytuacja epidemiczna w poszczególnych regionach kraju. Trwają również starania zmierzające do wyposażenia rachmistrzów w środki ochrony pozwalające na wyjście w teren w warunkach zagrożenia pandemią COVID-19.

Po zniesieniu obecnie obowiązujących obostrzeń, rachmistrz będzie podejmował decyzję o sposobie przeprowadzenia wywiadu z respondentem (telefonicznie czy bezpośrednio). Decyzja taka będzie podejmowana przez rachmistrza na podstawie informacji o bieżącym zagrożeniu epidemicznym panującym na danym terenie.

Przewiduje się, że zmiana zostanie wprowadzona w życie najpóźniej z dniem 12.10.2020 r.

/-/ dr inż. Janusz Dygaszewicz
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
Centralne Biuro Spisowe

Komunikat w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

Komunikat w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Komunikat w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.