Miesięczne archiwum: Listopad 2020

Od 28 listopada wchodzimy w Etap odpowiedzialności

Zaplanowaliśmy optymalny plan powrotu do normalności po epidemii koronawirusa. Z ogromną rozwagą podchodzimy do wprowadzania nowych zasad bezpieczeństwa. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. Od soboty, 28 listopada wprowadzamy nowe zasady i ograniczenia. W ścisłym reżimie sanitarnym przywracamy funkcjonowanie sklepów oraz usług w galeriach i parkach handlowych. Dopuszczamy funkcjonowanie bibliotek. W wigilię, 24 grudnia, rezygnujemy z godzin dla seniora. 

Nowe zasady będą obowiązywały przez najbliższy miesiąc – od soboty 28 listopada do 27 grudnia. O tym, co będzie dalej, zadecydujemy my sami. To od nas zależy, czy etap odpowiedzialności znacząco wpłynie na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i pozwoli na dalsze znoszenie obostrzeń.

>> Nowe zasady bezpieczeństwa – etapy i terminy. Zobacz, jak liczba zachorowań będzie wpływać na obowiązujące zasady<<

Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie odpowiedzialności

 1. Przemieszczanie się:
 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 1. Gastronomia – wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.
 1. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.
 2. Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
 1. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
 • 50% liczby miejsc siedzących albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 1. Kult religijny:
 • ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2;
 • obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
 1. Zgromadzenia i spotkania:
 • w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;
 • imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).
 1. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.
 2. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Działalności zawieszone

 1. Wydarzenia kulturalne i kina – z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności.
 2. Hotele – z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.
 3. Targi i wydarzenia – wyłączenie w formie on-line.
 4. Wesela, komunie i konsolacje
 5. Parki rozrywki
 6. Siłownie, kluby fitness i aquaparki
 7. Dyskoteki i kluby nocne

Przywrócenie usług w galeriach handlowych z wyjątkiem sal zabaw

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada 2020 r. przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw. W sklepach, galeriach handlowych i placówkach pocztowych będzie obowiązywał limit osób:

– 1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów nie większych niż 100 m2,

– 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów większych niż 100 m2.

Nadal będą obwiązywać godziny dla seniora – od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00.

Obowiązkowa kwarantanna już w dniu skierowania na test

Od soboty, 28 listopada zmianie ulega obowiązek poddania się kwarantannie, kiedy otrzymamy skierowanie na test od lekarza podstawowej i nocnej opieki zdrowotnej. Już w dniu, kiedy lekarz skieruje nas na wykonanie testu jesteśmy zobowiązani poddać się kwarantannie. Co ważne, kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy musimy udać się do lekarza. W tych sytuacjach nie musimy zgłaszać się do sanepidu.

Zmiany po konsultacjach społecznych

Konstruktywne uwagi, które otrzymaliśmy w trakcie konsultacji społecznych pozwoliły na zmiany w rozporządzeniu. Dopuszczamy działalność bibliotek publicznych i naukowych przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów. Rezygnujemy także z godzin dla seniora 24 grudnia, z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w tym dniu.

Stosuj zasadę DDMA+W

Pamiętajmy, że wciąż obowiązuje nas zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej. W dalszym ciągu apelujemy o przestrzeganie zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka. Rozszerzyliśmy podstawowe zasady i zachęcamy także do korzystania z aplikacji STOP COVID ProSafe GO oraz częste wietrzenie mieszkań i pomieszczeń, w których przebywamy.

Kolejne etapy zależny od sytuacji epidemicznej

Na bieżąco obserwujemy wykaz nowych zachorowań na COVID-19. Nasz plan działania szeroko omawiamy z gronem ekspertów. Nad nowymi rozwiązaniami dyskutujemy w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji. Na chwilę obecną przewidujemy, że większość z wymienionych ograniczeń będzie obowiązywać do 27 grudnia 2020 r. Do tego czasu podejmiemy decyzje w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeń lub ich zmiany.

Grypa ptaków w Europie i w Polsce – aktualna sytuacja

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu przekazujemy w załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie sytuacji związanej z ogniskami i przypadkami grypy ptaków na terenie Europy, informacje Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odnośnie wykrytego 33 ogniska HPAI w Polsce w woj. wielkopolskim oraz dokument opracowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy ,,Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5NX”.

 

Pliki do pobrania:
pismo Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie sytuacji związanej z ogniskami i przypadkami grypy ptaków,
informacje Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odnośnie wykrytego 33 ogniska HPAI w Polsce,
opracowanie: ,,Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5NX”.

Europejskie Forum Gospodarcze

Szanowni Państwo,

już za kilka dni rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju – Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020.  Trzynasta edycja Forum odbędzie się w dniach 2 – 4 grudnia br. W tym roku wyjątkowo w formule online.  

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju.

Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Będziemy mówić o przedsiębiorczości, logistyce oraz transporcie. Dużo uwagi poświęcimy nowym technologiom, pracom badawczym i  innowacjom. Zaprosimy do debaty nad ekonomią społeczną i ekspansją firm na rynki zagraniczne. Europejskie Forum Gospodarcze to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące.

Aby wziąć udział w Forum, wystarczy zarejestrować się na  stronie https://elodzkie.pl/wydarzenia/xiii-europejskie-forum-gospodarcze-lodzkie-2020 Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma link z dostępem do strony transmisji wydarzenia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Europejskie Forum Gospodarcze 2020

Europejskie Forum Gospodarcze 2020

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Prawno-Organizacyjny, Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

Przekazanie wozu strażackiego dla Gminy Nowa Brzeźnica

W dniu 20 listopada 2020 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej odbyło się przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 Star 266 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie.
Okolicznościowy apel odbył się z udziałem Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, Wójta Gminy Nowa Brzeźnica Jacka Jarząbka oraz druhów strażaków z jednostek OSP Biała i OSP Konstantynów.  

Uroczystego przekazania samochodu dokonał Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, który przedstawił krótką charakterystykę pojazdu oraz wręczył Wójtowi Jackowi Jarząbkowi dowód rejestracyjny życząc, aby auto służyło jednostce w Konstantynowie jak najlepiej i żeby jak najrzadziej musiało wyjeżdżać na sygnale.

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica wyraził serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i za dobrą współpracę miedzy samorządami. Podkreślił, że samochód ratowniczo-gaśniczy znacznie zwiększy potencjał jednostki OSP w Konstantynowie w obliczu zagrożeń z jakimi mierzy się obecnie straż pożarna.

Również druhowie z OSP Konstantów na czele z Prezesem podziękowali Wójtowi Gminy Rząśnia i druhom jednostki OSP Biała za  tego rodzaju pomoc.

Samochód Star 266 został zakupiony i skarosowany przez Gminę Rząśnia. W 1999 roku trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej i służył w jednostce do 2019 roku.

Gmina Rząśnia przekazała samochód w ramach pomocy dla samorządu Nowa Brzeźnica.

Tekst: Mariusz Bęben. Zdjęcia: Maciej Ratajczyk.

Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z przyjemnością informuje, że organizuje Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: Tradycyjna Potrawa Wigilijna i Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy, a jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.

W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy oraz zaprezentować na zdjęciach gotowy produkt. W każdej z kategorii przewidziano wysokie nagrody finansowe: 1 500 zł, 1 000 zł i 500 zł oraz upominki rzeczowe dla wyróżnionych osób. 

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie przygotuj tradycyjną potrawę wigilijną lub wypiek bożonarodzeniowy, zrób zdjęcia i wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Pamiętaj, aby używać produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego. Termin nadsyłania prac upływa 7 grudnia br.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://elodzkie.pl/ankiety/kulinarny-konkurs-bozonarodzeniowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: konkurs.rolnictwo@lodzkie.pl lub tel.: 42 663 35 62.

Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

Pliki do pobrania:
zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera,
regulamin konkursu,
oświadczenie,
klauzula informacyjna,

Informacja dot. stypendium szkolnego!

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni przypomina wnioskodawcom ubiegającym się o stypendium szkolne, że  do dnia 30 listopada br., należy  doręczyć faktury przedstawiające poniesione  koszty zakupów  na  cele edukacyjne  dla  uczniów,  za  okres   IX – XII/2020 r.

Telefon kontaktowy: 44 631 – 71 – 26.

 

 

Wzmocnienie więzi rodzinnych dziecko – rodzic w czasie pandemii

W związku z promowaniem przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni we współpracy ze szkołami z terenu naszej Gminy, proponuje dzieciom, młodzieży oraz rodzicom lub opiekunom udział w przedsięwzięciu jakim jest  “wzmocnienie więzi rodzinnych dziecko – rodzic w czasie pandemii”, polegającym na udziale rodzica i dziecka w indywidualnej jesiennej wyprawie rowerowej po ciekawych zakątkach naszej Gminy i udokumentowanie jej w formie zdjęć, filmików, itp.

Trudna sytuacja związana z pandemią powoduje, że zapominamy cieszyć się zwykłymi chwilami spędzanymi z naszymi dziećmi, brak zaangażowania ze strony rodziców w rozwój zdrowych nawyków spędzania wspólnego czasu ze swoimi dziećmi może rodzić w przyszłości wiele negatywnych emocji i konsekwencji.

Jesteśmy przekonani, iż udział w naszym przedsięwzięciu, zrodzi wiele radości i przyjemności tak dla rodziców, dzieci jak i nauczycieli, co w konsekwencji zaowocuje doskonałą, zdrową więzią rodzinną i pedagogiczną.

Dla uczestników przedsięwzięcia przewidziane są małe gadżety profilaktyczne.

Termin zakończenia przewiduje się na 10.12.2020 r. Przedział wiekowy uczestników przedsięwzięcia dowolny.

Zainteresowani udziałem w tej inicjatywie zgłaszają swój udział za pośrednictwem szkół z terenu naszej Gminy w których uczą się Ich dzieci.

Zdjęcie: Randen Pederson. Licencja: Creative Commons

Zdjęcie: Randen Pederson. Licencja: Creative Commons

Z życia szkoły w Rząśni

Zbiórka karmy ,,Pełna miska dla schroniska”

Jak co roku ogłaszamy zbiórkę karmy dla naszych czworonożnych przyjaciół ze Schroniska Funny Pets w Czartkach.

W zaistniałej sytuacji nie możemy nadzorować zbiórki osobiście. Święty Mikołaj ma pomocników, więc i my mamy swojego w szkole –Panią Pedagog. Karmę dla psów i kotów można zostawiać na portierni szkoły, a Pani Pedagog zaopiekuje się nią do naszego powrotu.

Zachęcamy wszystkich do udziału w naszej zbiórce ,która będzie trwać do odwołania. Kiedy już będziemy mogli odwiedzić Schronisko Funny Pets w Czartkach, przekażemy prezenty od uczniów ZSP w Rząśni.

 


20 listopada najstarsze grupy przedszkolne wykonały kolejne zadanie w ramach projektu edukacyjnego pt. „EKO PRZEDSZKOLAKI”.

W grupach Żabek i Elfów dzieci zamieniały się w projektantów „EKO MODY”. Zabawa była wspaniała. Na koniec obie grupy przedstawiły swoje stroje na ekologicznym pokazie mody.


Klasa IIb z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni na przełomie października i listopada realizowała I moduł projektu edukacyjnego „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.

Wybraliśmy lekturę Marii Terlikowskiej pt. „Drzewo do samego nieba”. Sporządziliśmy Lekturniki. Wspólnie czytaliśmy kolejne rozdziały na zajęciach w szkole. Poznaliśmy patronkę wspólnego czytania – chmurkę Tosię i wysłuchaliśmy opowiadania „Mała chmurka w krainie drzew”. Aby umilić sobie chwile z lekturą stworzyliśmy plastelinowe Czytusie.
Realizując I moduł projektu:
– śpiewaliśmy piosenkę „Ekologiczne reggae”;
– wyszukaliśmy i ustaliliśmy korzyści, jakie dają nam drzewa;
– wyturlaliśmy nasze „magiczne drzewa”;
– dowiedzieliśmy się, w jaki sposób powstaje papier;
– nauczyliśmy się powtórnie wykorzystywać papier, a tym samym oszczędzać drzewa;
– 10 października uczciliśmy Święto Drzewa, symbolicznie sadząc „nowe drzewa” w doniczkach.

W naszej klasie pojawiło się drzewko czytelnicze, któremu przybywało liści, jeśli tylko uczniowie przeczytali dowolną książkę.
Z chwilą przejścia na nauczanie zdalne uczniowie stworzyli w swoich domach plakaty zachęcające do czytania książek.
Z niecierpliwością czekamy na następne zadania z kolejnego modułu.