Informacja dot. stypendium szkolnego!

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni przypomina wnioskodawcom ubiegającym się o stypendium szkolne, że  do dnia 30 listopada br., należy  doręczyć faktury przedstawiające poniesione  koszty zakupów  na  cele edukacyjne  dla  uczniów,  za  okres   IX – XII/2020 r.

Telefon kontaktowy: 44 631 – 71 – 26.