Przekazanie wozu strażackiego dla Gminy Nowa Brzeźnica

W dniu 20 listopada 2020 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej odbyło się przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 Star 266 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie.
Okolicznościowy apel odbył się z udziałem Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, Wójta Gminy Nowa Brzeźnica Jacka Jarząbka oraz druhów strażaków z jednostek OSP Biała i OSP Konstantynów.  

Uroczystego przekazania samochodu dokonał Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, który przedstawił krótką charakterystykę pojazdu oraz wręczył Wójtowi Jackowi Jarząbkowi dowód rejestracyjny życząc, aby auto służyło jednostce w Konstantynowie jak najlepiej i żeby jak najrzadziej musiało wyjeżdżać na sygnale.

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica wyraził serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i za dobrą współpracę miedzy samorządami. Podkreślił, że samochód ratowniczo-gaśniczy znacznie zwiększy potencjał jednostki OSP w Konstantynowie w obliczu zagrożeń z jakimi mierzy się obecnie straż pożarna.

Również druhowie z OSP Konstantów na czele z Prezesem podziękowali Wójtowi Gminy Rząśnia i druhom jednostki OSP Biała za  tego rodzaju pomoc.

Samochód Star 266 został zakupiony i skarosowany przez Gminę Rząśnia. W 1999 roku trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej i służył w jednostce do 2019 roku.

Gmina Rząśnia przekazała samochód w ramach pomocy dla samorządu Nowa Brzeźnica.

Tekst: Mariusz Bęben. Zdjęcia: Maciej Ratajczyk.