Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

20 tys. złotych dla Szpitala Powiatowego w Pajęcznie

Decyzją Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka Gmina Rząśnia w ubiegłym tygodniu przekazała pomoc finansową w wysokości 20 tysięcy złotych dla Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie.

Przekazana kwota ma służyć zakupowi środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa CoV-2.

Udzielona pomoc jest wyrazem troski naszego samorządu o najbliższą nam przecież placówkę szpitalną. W obliczu pandemii koronawirusa, w sytuacji gdy co dzień potwierdzane są kolejne zachorowania na COVID-19 oraz zwiększa się liczba osób hospitalizowanych, nasz samorząd postanowił aktywnie włączyć się w pomoc placówkom medycznym, które zmagają się z problemami w zapewnieniu bezpiecznego, zarówno dla personelu, jak i pacjentów, diagnostyki i leczenia.

Jak mówi Wójt Gminy: „Bez wahania podjąłem decyzję o wsparciu szpitala. W obliczu nieszczęścia zawsze liczymy na personel medyczny w szpitalu, a dziś to personel szpitala liczy na nas.”.

W załączeniu publikujemy również podziękowania Dyrektora SP ZOZ w Pajęcznie za okazaną pomoc złożone na ręce Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka.

podziękowania Dyrektora SP ZOZ w Pajęcznie za okazaną pomoc złożone na ręce Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka

podziękowania Dyrektora SP ZOZ w Pajęcznie za okazaną pomoc złożone na ręce Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka

 

 

„Niepodległa” zachęca do wywieszenia flagi w jej święto

2 maja to Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 1 maja będziemy obchodzić 16. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę!

Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy.

Pokażmy, że w tych trudnych czasach potrafimy się jednoczyć i solidarnie okazać nasz patriotyzm i odrobinę optymizmu.

Pozostając w domach, aktywnie włączmy się w świętowanie. Świętujmy razem!

Niepodległa” zachęca do wywieszania polskiej flagi

Niepodległa” zachęca do wywieszania polskiej flagi

Informacje dot. działalności polegającej na opiece nad dziećmi

Poniżej, na prośbę Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w związku z ogłoszeniem przez władze Rzeczypospolitej Polskiej możliwości wznowienia od 6 maja 2020 r. działalności polegającej na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna, przekazujemy w załączeniu wytyczne dla tych instytucji oraz wykaz pytań i odpowiedzi związanych z ponownym otwarciem instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pliki do pobrania:
wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
pytania i odpowiedzi – otwarcie żłobków.

Przekazujemy również, przesłany z kolei przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zestaw pytań i odpowiedzi, które pojawiają się w kontekście otwarcia placówek:
pytania i odpowiedzi – otwieramy przedszkola – informacja MEN.

Informacje dot. działalności polegającej na opiece nad dziećmi

Informacje dot. działalności polegającej na opiece nad dziećmi

Nowa normalność: kolejny etap

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję.

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszamy niektóre zmiany.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

>> Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej  działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

>> Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

>> Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. <<

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

 • Biblioteki i muzea

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

>> Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 • Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

>> Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

>> Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: bezpieczeństwo przede wszystkim  <<

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
Nowa normalność: kolejny etap

Nowa normalność: kolejny etap

Źródło: gov.pl/koronawirus.

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc.
kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

 

Źródło: Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Teleporady specjalistów w Ośrodku Zdrowia

Szanowni Pacjenci,
29 i 30 kwietnia (środa i czwartek) jest możliwość uzyskania teleporady u lek. med. Katarzyny Bracichowicz.- specjalisty psychiatry w ramach świadczeń finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Pacjenci proszeni są o zapisanie się w rejestracji Ośrodka.


W dniu 30 kwietnia (czwartek) od godziny 08:30 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia, będzie udzielał teleporad lek. med. Kamil Krawiec – specjalista urolog. Świadczenie jest bezpłatne dla mieszkańców Gminy Rząśnia. Zapisy w Rejestracji Ośrodka Zdrowia.


Przypominamy jednocześnie informację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni z dnia 27 marca 2020 r.

Drodzy Pacjenci,

przypominamy, że Ośrodek Zdrowia w Rząśni nadal działa w systemie teleporad.
Pacjent, który chce uzyskać świadczenie medyczne (porada, wizyta, e-recepta, e-zwolnienie, pilne skierowanie na badania) musi najpierw zarejestrować się telefonicznie w rejestracji Ośrodka (tel. 44 631 – 77 – 77 lub 518 – 516 – 866)

Rejestracja przygotowuje dokumentację medyczną pacjenta i przekazuje ją lekarzowi wraz z numerem kontaktowym pacjenta. Lekarz oddzwania do pacjentów w kolejności zarejestrowania. Każdy z lekarzy w Ośrodku ma swój oddzielny numer telefonu, więc oddzwaniając nie blokuje rejestracji. Jeżeli lekarz uzna, że pacjent powinien zostać zbadany na miejscu – umawiana jest wizyta na konkretną godzinę. Pacjent jest wtedy wyposażany w odpowiednie środki ochrony.

Nie ma możliwości wejścia do Ośrodka “z ulicy”, bez uprzedniego umówienia. Nie robimy wyjątków.
Narażenie na kontakt z COVID-19 personelu medycznego skutkowałoby zamknięciem Ośrodka na okres kwarantanny i pozbawieniem opieki medycznej wszystkich naszych pacjentów.

Nasi lekarze są dostępni w godzinach 8:00 – 18:00. Średnio udzielamy ok. 100 teleporad dziennie, ale są dni kiedy jest ich nawet 150.

Prosimy Państwa o wykazanie zrozumienia i dalsze odpowiedzialne współdziałanie.

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Prośba o zmniejszenie zużycia wody

W związku ze zwiększonym w ostatnim czasie zapotrzebowaniem na wodę, spowodowanym panującą pandemią COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem występowania zjawiska suszy prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów socjalno – bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, itp.

Woda przy pomocy której dbamy o naszą higienę osobistą jest jednym z najważniejszych narzędzi w walce z pandemią COVID-19.

Dajmy szansę do korzystania z niej wszystkim mieszkańcom.

Prosimy mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej

(-) Mariola Kłyszewska

 

Plik do pobrania:
apel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni o zmniejszenie zużycia wody.

Informacja PUP w Pajęcznie o dofinansowaniach w ramach tarczy antykryzysowej

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 28.04 -11.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,  na podstawie art. 15 zzc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski mogą być składane:
– w postaci elektronicznej poprzez platformę http://praca.gov.pl

PSZ-DKDG

– komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja 65 98-330 Pajęczno.

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Dokumenty do pobrania: https://pajeczno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie.

Kontakt:
Maria Szmajdzińska, tel. 668-278-659,
Paulina Bator, tel. 606-325-260,
Marta Chwal, tel. 606-327-943,
Ewa Łuszczyk, tel. 881-090-556.


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 28.04 -11.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., na podstawie art. 15 zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

W ramach ogłoszonego naboru przyjmowane będą wnioski przedsiębiorców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników.

Wnioski mogą być składane:
– w postaci elektronicznej poprzez platformę http://praca.gov.pl,

PSZ-DKWP

– komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja 65 98-330 Pajęczno.

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Dokumenty do pobrania: https://pajeczno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia.

Kontakt:
Maria Szmajdzińska, tel. 668-278-659,
Paulina Bator, tel. 606-325-260,
Marta Chwal, tel. 606-327-943,
Ewa Łuszczyk, tel. 881-090-556.


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 28.04 -11.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.

Wnioski mogą być składane:

– w postaci elektronicznej poprzez platformę http://praca.gov.pl,

PSZ-DKWO
– komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja 65 98-330 Pajęczno.

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Dokumenty do pobrania: https://pajeczno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje.

Kontakt:
Maria Szmajdzińska, tel. 668-278-659
Paulina Bator, tel. 606-325-260,
Marta Chwal, tel. 606-327-943,
Ewa Łuszczyk, tel. 881-090-556.