Dzienne archiwum: 7 października 2019

Dotacja dla OSP w Rząśni

W dniu 3 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie miała miejsce uroczystość podpisania umów dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Programu Priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”. 

Jedną z jednostek, która otrzymała to dofinansowanie była Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni, której druhowie otrzymali sprzęt o łącznej wartości 42 tyś. zł z której to kwoty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrefundował 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 33 600 zł.

Umowę dofinansowania z ramienia OSP podpisali Prezes Piotr Krawczyk oraz Skarbnik Tomasz Kluczny. Nasi druhowie otrzymali miedzy innymi: wentylator oddymiający, motopompę oraz ubrania specjalistyczne.

W uroczystości podpisania umów, oprócz druhów strażaków i przedstawicieli WFOŚiGW w Łodzi udział wzięli również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Ciebiada – który aktywnie przyczynił się do otrzymania dofinansowania przez naszą jednostkę oraz Poseł Antonii Macierewicz.

Celem Programu było podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni

Informacja w sprawie szczepień przeciwko grypie

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia”  informujemy, że obecnie trwają prace legislacyjne nad uchwałą regulującą tą kwestię. W związku z tym, między innymi z powodu  konieczności uzyskania odpowiednich opinii, realizacja programu uległa opóźnieniu i jest planowana najpóźniej w grudniu bieżącego roku.

Dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

 

 

 

800 080 222. Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Już od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

 

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej.