Dotacja dla OSP w Rząśni

W dniu 3 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie miała miejsce uroczystość podpisania umów dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Programu Priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”. 

Jedną z jednostek, która otrzymała to dofinansowanie była Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni, której druhowie otrzymali sprzęt o łącznej wartości 42 tyś. zł z której to kwoty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrefundował 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 33 600 zł.

Umowę dofinansowania z ramienia OSP podpisali Prezes Piotr Krawczyk oraz Skarbnik Tomasz Kluczny. Nasi druhowie otrzymali miedzy innymi: wentylator oddymiający, motopompę oraz ubrania specjalistyczne.

W uroczystości podpisania umów, oprócz druhów strażaków i przedstawicieli WFOŚiGW w Łodzi udział wzięli również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Ciebiada – który aktywnie przyczynił się do otrzymania dofinansowania przez naszą jednostkę oraz Poseł Antonii Macierewicz.

Celem Programu było podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni