Miesięczne archiwum: Październik 2019

„Popatrzcie na jamniczka”- wewnątrz przedszkolny konkurs wokalny

Dzień 25 października jest Dniem Kundelka w kalendarzu świąt nietypowych. To właśnie dzisiaj nasi czworonożni przyjaciele mają swoje święto.

Z tej okazji nasze przedszkolaki wzięły udział w konkursie wokalnym pt. „Popatrzcie na jamniczka”. Pomimo tremy jaka towarzyszyła uczestnikom, do konkursu przystąpiło wiele dzieci.

W konkursie udział wzięły grupy: I, II, III, IV. Spośród wielu kandydatów jury wyłoniło laureatów przyznając I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdej z grup.
Zwycięzców w każdej z grup można poznać na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w im. Jana Pawła II w Rząśni.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.

Turniej tenisa stołowego w Szkole w Zielęcinie

16 października bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Zielęcinie odbyły się eliminacje gminne w tenisie stołowym w dwóch kategoriach: młodzieży szkolnej (klasy VII – VIII) i igrzysk dzieci (klasy IV – VI).
Do uczestnictwa stawiły się drużyny ze Szkoły Podstawowej w Białej i Szkoły Podstawowej w Zielęcinie. W każdej kategorii rozegrano gry pojedyncze i deblowe – dziewcząt i chłopców. Zebranych uczestników powitała Pani Dyrektor Izabela Kostrzewa, która życzyła wszystkim dobrej gry i przestrzegania zasad fair play.

Wyniki rozgrywek:
kategoria młodzież szkolna:
– chłopcy:
– I miejsce – Szkoła Podstawowa w Białej,
– II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.
– dziewczęta:
– I miejsce – Szkoła Podstawowa w Białej,
– II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.

kategoria igrzyska dzieci:
– chłopcy:
– I miejsce – Szkoła Podstawowa w Białej,
– II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.
dziewczęta:
– I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zielęcinie,
– II miejsce – Szkoła Podstawowa w Białej.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.

Kampania “Mała książka-wielki człowiek”

W ramach kampanii ” Mała książka- wielki człowiek ” inicjowanej przez Instytut Książki odbyło się w Bibliotece w Białej spotkanie z kl.” 0″ ze Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego z Białej.

Dzieci odebrały Karty Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz książką, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych.

Dzieci wykonały również jesienne, piękne prace plastyczne, słuchały bajek czytanych przez bibliotekarki i układały puzzle z wizerunkiem swojej szkoły.

Młodzi czytelnicy byli zachwyceni kampanią i deklarowali częste odwiedziny w bibliotece.

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, Filia w Białej.

Uwaga! Zmiana czasu na czas zimowy

Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że w najbliższy weekend, w nocy z soboty (26 października 2019 r.) na niedzielę (27 października 2019 r.) nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.

Tym razem cofniemy czas o godzinę z godziny 3:00 na 2:00, zyskując dodatkową godzinę. 

Należy również pamiętać o odpowiedniej regulacji zegarów itp. urządzeń. Wspomniana korekta wskazań czasu konieczna jest tylko w przypadku części urządzeń, takich jak zegary mechaniczne oraz niektóre elektroniczne. W zdecydowanej większości współczesnych komputerów oraz telefonów komórkowych wskazania są dostosowywane automatycznie.

Kolejni specjaliści w Ośrodku Zdrowia w Rząśni

W dniu 30 października (środa) od godziny 16:00 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia, przyjmować będzie lek. med. Kamil Krawiec – specjalista urolog. Świadczenie jest bezpłatne dla mieszkańców Gminy Rząśnia posiadających skierowanie od lekarzy rodzinnych przyjmujących w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni (dr Piotr Kruk oraz dr Beata Nowak-Mszyca).


W dniach 14 i 15 listopada 2019 r. (czwartek – piątek), od godz. 9:00, w naszym Ośrodku przyjmować będzie pacjentów dr Zimmer-Nowicka, specjalista w dziedzinie laryngologii, audiologii oraz foniatrii. Wizyta odbędzie się w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców. Zapisy – w rejestracji Ośrodka, po uzyskaniu skierowania od lekarza POZ przyjmującego w Ośrodku (dr Kruk i dr Nowak-Mszyca).


W dniu 15 listopada (piątek) od godziny 9:00 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni będzie można wykonać bezpłatne badanie słuchu. Badanie przeprowadzi firma OTOMED, Przemysław Kozaczka. Zapisy na bezpłatne badanie słuchu są prowadzone w rejestracji GOZ Rząśnia.


W dniu 20 listopada 2019r. (środa) od godziny 15:00 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców gminy, przyjmować będzie lek. med. Katarzyna Bracichowicz.- specjalista psychiatra.Zapisy – w rejestracji Ośrodka Zdrowia.


Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Dzień Papieski w ZSP w Rząśni

“Wstańcie, chodźmy!” – to hasło XIX Dnia Papieskiego, który obchodzony był w niedzielę 13 października w całej Polsce.

Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane było nauczanie św. Jana Pawła II. We wszystkich kościołach jak również i w naszej szkole 11 października odbyła się akademia poświęcona naszemu patronowi.

Uczniowie klasy VIIB przypomnieli nam ciekawostki z życia papieża, przeprowadzając z nim wywiad. W rolę prezentera wcielił się Krzysztof Cimcioch, a w rolę papieża Michał Wilk.

XIX Dzień Papieski jest wspomnieniem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r., której rocznica przypada w tym roku. Papież Polak apelował wtedy do rodaków, by byli mocni w swojej wierze oraz, że nie da się zrozumieć człowieka i polskiej historii bez Chrystusa.

Źródło: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.

Zaproszenie do udziału w konkursie pieśni patriotycznej

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża wraz Gminną Biblioteką Publiczną w Rząśni – Filia w Stróży, serdecznie zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców – czytelników Biblioteki w Rząśni i jej Filii w Stróży, Rząśni, Kodraniu i Białej do wzięcia udziału w konkursie pieśni patriotycznej.

Cele konkursu to kultywowanie tradycji patriotycznych i upowszechnianie kultury muzycznej, rozbudzenie chęci wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, integracja międzypokoleniowa, prezentacja umiejętności wokalnych i rozwijanie talentów muzycznych, popularyzacja pieśni patriotycznych, walorów artystycznych i wychowawczych, samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionego utworu, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, wspieranie i promowanie talentów dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Rząśnia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 4 kategoriach wiekowych:
– I kategoria: 6 – 10 lat,
– II kategoria: 11 – 15 lat,
– III kategoria: 16 – 19 lat,
– IV kategoria: 20 +.

Uczestnicy wykonają jedną pieśń patriotyczną w języku polskim. Dobór repertuaru jest dowolny. Można śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym z płyty CD oraz a capella.

Warunkiem udziału jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, dostępnym w bibliotekach w Stróży, Rząśni, Kodraniu i Białej oraz na stronie www.gbprzasnia.pl.

Karty zgłoszeń należy składać do dnia 4 listopada 2019 roku, osobiście w bibliotekach: w Stróży, Rząśni, Kodraniu i Białej lub drogą mailową na adres bibliorzasnia@op.pl.

 

Pliki do pobrania:
regulamin konkursu pieśni patriotycznej wraz z kartą zgłoszenia,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych i  wykorzystywanie wizerunku.