Roczne archiwum: 2019

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 8/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego zmieniającego rozporządzenie  Nr 7/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego do wiadomości i wykorzystania służbowego.

Jednocześnie informuję, że na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego nakazuje się przeprowadzenie do dnia  31 grudnia 2019 r. odstrzału sanitarnego dzików, dodatkowo poza planem łowieckim na 2019/2020 po 110 dzików. Rozporządzenie powyższe wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  w Wieluniu, ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń, tel. 34 843-36-49, e-mail: wielun.piw@wetgiw.gov.pl.

Plik do pobrania:
Rozporządzenie nr 8/2019 Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego zmieniającego Rozporządzenie nr 7/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie  niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.

“Łączy nas historia”. Rajd i piknik rodzinny w Rząśni. Relacja

W ubiegłą niedzielę 15 września miał miejsce ostatni etap wspólnej inicjatywy Gminy Rząśnia i Gminy Sulmierzyce pod nazwą “Łączy nas historia”. Projekt ten, będący częścią obchodów 100-lecia województwa łódzkiego, miał za zadanie zintegrować lokalną społeczność, pokazać elementy wspólne i łączące obie gminy oraz zaprezentować swoim sąsiadom historię obu gmin.

Niedzielne popołudnie rozpoczął edukacyjno-historyczny rajd rowerowy który wyruszył z Sulmierzyc kierując się do naszej gminy – gdzie trasa przebiegała przez Stróżę, Białą aż do Rząśni

Stróża zaproponowała stylizację na lata 20-te XX wieku, ponieważ dokładnie 100 lat temu, w 1919 roku w pałacu Walewskich osiedlili się tutaj ostatni właściciele majątku: Helena i Marian Łubieńscy.
Mieszkańcy włączyli się do akcji i przebrali się. Mieliśmy m.in. : ogrodnika pałacowego parku, pokojówki, majordomusów.
Przybyłych gości przywitała sama Helena Łubieńska, czyli miejscowa bibliotekarka i krótko przedstawiła plan na resztę rajdu. Zostały rozdane mapki, z którymi uczestnicy mieli udać się do kolejnych historycznych przystanków: w Białej i w Rząśni.
Krótka historia budynku w Stróży została zaprezentowana w formie zabawy.
Zadaniem uczestników było uważne słuchanie tekstu, gdzie do konkretnych słów były przypisane czynności, np. gdy słyszeli nazwy miejscowości – zamieniali się miejscami a gdy padały słowa związane z budynkiem ( pałac, zabytek, szkoła) – klaskali. Zabawa była przednia, wszyscy jej uczestnicy dostali puzzle , natomiast pozostali uczestnicy magnesy.

Z kolei Filia Biblioteczna w Białej zamieniła się w dwór kronikarza Marcina Bielskiego. Wystrój przed biblioteką i szlacheckie stroje pozwoliły nam przenieść się w XVI wieczne czasy. Podobnie jak wiele lat temu… Marcin Bielski siedział przy dębowym biurku i gęsim piórem spisywał dzieje świata.
Uczestnicy rajdu w Białej mogli sobie zrobić zdjęcie z Marcinem Bielskim, następnie po przypięczętowaniu mapek z trasą wycieczki otrzymali magnesy na których widniała strona tytułowa kroniki Marcina Bielskiego, rycina kronikarza, zabytkowy kościół, Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.
Wszyscy uczestnicy rajdu wpisali się do naszej kroniki.
Po krótkiej prezentacji na temat życia i twórczości Marcina Bielskiego odbył się konkurs. Pytania dotyczące naszego kronikarza nie były trudne dla uczestników. Osoby, które zgłosiły się i poprawnie odpowiedziały na jedno z 10 pytań otrzymały puzzle z wizerunkiem kościoła i szkoły w Białej. Po krótkim odpoczynku rowerzyści ruszyli w kierunku Rząśni.

W Rząśni przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej wysiłek rowerzystów został  uwieńczony wystawą fotograficzną pt. ,,Rząśnia wczoraj i dziś”. Wystawa miała charakter fotoplakatów zebranych z prywatnych archiwów mieszkańców przedstawiających Rząśnię na przełomie XIX – XXI wieku. Zebrane zdjęcia są ważnym elementem wspólnego świętowania oraz utrwalania pamięci o historii Rząśni.
Na uczestników rajdu czekały historyczne pamiątki w postaci magnesów, a także puzzle przedstawiające naszą gminę, które można było wygrać w losowaniu.

Po tej krótkiej prezentacji wszystkich zgromadzonych gości zaprosiliśmy na wspólny ,,Piknik Rodzinny”, który odbywał się przy Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Rząśni.
Tutaj trwała już zabawa całych rodzin. Podczas pikniku, oprócz koncertów zespołów Fajters/Energy Folk oraz Diley, najmłodsi mogli bezpłatnie skorzystać z dmuchańców czy wziąć udział w zabawach z animatorami, warsztatach rękodzieła. Każdy mógł skosztować karkówki, kiełbaski lub kaszanki z grilla, a po smacznym posiłku skorzystać z porad dietetyka.  
Swoje stoisko miała też zaprzyjaźniona Gmina Sulmierzyce, która między innymi rozdawała gadżety związane ze swoją gminą.

Warty podkreślenia jest fakt, że ten wspólny “Piknik Rodzinny” odwiedzili posłowie obecnej kadencji Sejmu Krzysztof Ciebiada i Paweł Rychlik oraz Adam Nowak Członek Prezydium Zarządu Głownego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, którzy ze sceny wyrażali opinię, że właśnie takie wspólne, edukacyjne projekty są ważnym elementem spajania lokalnych społeczności a przy okazji mogą być po prostu świetną zabawą.

Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia wspólna inicjatywa obu gmin, a zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące gazyfikacji gminy

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie dotyczące gazyfikacji Gminy Rząśnia, które planowane jest na lata 2019 – 2020.

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni.

Na zebraniu przedstawiciele oraz Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Łodzi Pani Emilia Banaszczyk szczegółowo omówią możliwości doprowadzenia sieci gazowej, planowane etapy gazyfikacji i podłączenia budynków indywidualnych do gazociągu oraz odpowiedzą na wszelkie pytania Mieszkańców.

Plik do pobrania:
Zaproszenie Wójta Gminy na spotkanie dotyczące gazyfikacji gminy.

 

Mikrogranty Łódzkie na plus 2019

Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Centrum OPUS zapraszają do wzięcia udziału w nowym konkursie grantowym pod nazwą “Mikrogranty “Łódzkie na plus” 2019″.

1. Celem głównym programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 jest zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców województwa łódzkiego oraz lokalne organizacje pozarządowe w formie projektów.
2. Projekty powinny obejmować działania wspierające realizację inicjatyw obywatelskich mieszkańców województwa łódzkiego m. in.:
a) mała infrastruktura (np. ławka, trawnik, nasadzenia zieleni) służąca lokalnej społeczności za zgodą właściciela terenu ogólnodostępne dla mieszkańców województwa,
b) projekty kulturalnych (np. koncerty, wystawy, wydarzenia okolicznościowe) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa,
c) projekty edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa projekty ekologiczne (np. konferencje, szkolenia, zajęcia edukacyjne),
d) projekty sportowe (np. turnieje, udział w wydarzeniach sportowych, aktywność sportowa z udziałem mieszkańców województwa łódzkiego).
3. Ideą mikrograntów jest włączenie mieszkańców na każdym etapie planowania i realizacji projektów, nie tylko jako odbiorców działań ale głównie jako inicjatorów.
4. Projekty będzie można realizować w okresie: 1 listopada  – 8 grudnia 2019.

PODMIOTY UPRAWNIONE 

1. Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
a) lokalne organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie województwa łódzkiego lub na rzecz jego mieszkańców,
b) grupy nieformalne lub samopomocowe (min. 3 osoby pełnoletnie) działające na terenie województwa łódzkiego lub na rzecz jego mieszkańców, przy czym grupy te mogą stanowić maksymalnie 25% wszystkich podmiotów wspartych w trakcie realizacji zadania.

Grupa będzie mogła otrzymać wsparcie składając wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. Patrona. Zadaniem Patrona jest udzielenie formalnej osobowości dla projektów grup nieformalnych mieszkańców.

NABÓR WNIOSKÓW

1. Nabór wniosków na realizację projektów prowadzony będzie od dnia ogłoszenia konkursu (po 23 września) do 14 października 2019 r.
2. Wnioskodawcy składają wniosek za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie www.opus.org.pl w zakładce Konkursy. Wnioski, które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone inną drogą niż za pośrednictwem generatora na stronie www.opus.org.pl nie będą rozpatrywane.
WAŻNE! Na etapie składania wniosków nie należy składać Operatorowi żadnych załączników.

WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ MIKRODOTACJI

1.Kwota mikrodotacji może wynieść od 2000 do 5000 zł.
2. Wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.
3. Środki przeznaczone na konkurs „Mikrogranty Łódzkie na plus 2019” r. wynosić będą do 850000,00 zł.

Spotkanie informacyjne na temat nowego konkursu Mikrogranty “Łódzkie na plus 2019 dla powiatu pajęczańskiego odbędzie się: 25 września 2019 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie.

 

Przedłużenie terminu prac na przejeździe kolejowym w Białej

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości otrzymaną informację o  konieczności utrzymania zamknięcia przejazdu kolejowego w Białej do dnia 23 września w związku z wykrytymi kolizjami z infrastrukturą podziemną.

Jednocześnie utrzymana zostanie tymczasowa organizacja ruchu wraz z wytyczonymi objazdami.

Szczegóły dotyczące objazdów:
Czytaj dalej

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Śladami powstań niepodległościowych – powstania malarstwie, wierszu i pieśni”.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża,  z/s Stróża 69. Każdy w terminie do 18.09.2019r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16A, 98-332 Rząśnia.

Plik do pobrania:
treść oferty realizacji zadania publicznego pn. „Śladami powstań niepodległościowych – powstania w malarstwie, wierszu i pieśni”.

Początek roku w Szkole w Białej

Witaj szkoło!

2  września 2019 r. społeczność uczniowska naszej szkoły, tak jak wszyscy uczniowie w całej Polsce rozpoczęli rok szkolny 2019/2020 . Po Mszy Św. o godz. 8ºº nauczyciele wraz  uczniami podążyli do szkoły, gdzie uroczyście rok szkolny rozpoczęła p. Dyrektor Mariola Gleń

Po części oficjalnej nastąpiło przejście do klas.

Spotkanie z policjantem

6 września w  ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem przedszkolaki z oddziału O oraz uczniowie klas I- III uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, panem Zbigniewem Kleszczyńskim.

Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie są zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Na koniec podziękowały prowadzącemu za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wyniosły z niej wiele cennych informacji.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Białej.

 

Gmina Rząśnia na sulmierzyckim festynie w Kodraniu

W ubiegłą sobotę 7 września Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni reprezentowała naszą gminę na festynie z okazji zakończenia lata w Kodraniu (Gmina Sulmierzyce).
Podczas festynu – mimo niepogody, z czasem coraz liczniejsi uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji dla dzieci, strzelnicy sportowej, przejażdżki kucem, spróbować lokalnych potrawy sulmierzyckich Stowarzyszeń, a to wszystko przy muzyce zespołu Cover Dance.

Na stoisku przygotowanym przez Bibliotekę można było otrzymać gadżety Gminy Rząśnia, poczęstować się promocyjną “krówką”, a zainteresowani mogli uzyskać nie tylko informacje na temat wspólnego przedsięwzięcia obu gmin “Łączy nas historia”, ale także o samej Gminie Rząśnia.

Przypomnijmy, że festyn w sulmierzyckim Kodraniu był pierwszym punktem organizowanego wspólnie przez Gminę Rząśnia i Gminę Sulmierzyce wspólnego wydarzenia edukacyjno – historycznego “Łączy nas historia”.

W Gminie Sulmierzyce odbędzie się jeszcze spotkanie w dniu 10 września, a kolejnym etapem wspólnej inicjatywy jest wspólny rajd rowerowy, który planowany jest na niedzielę 15 września br. na trasie przebiegającej przez obie gminy, tj. Sulmierzyce (parking przy stadionie gminnym – Stanisławów – Nowa Wieś – Wola Wydrzyna – Stróża – Biała – Rząśnia zakończony piknikiem rodzinnym w Rząśni. Serdecznie zapraszamy zarówno na piknik jak i na rajd (przewidziano nagrody)!

Szczegóły pod linkiem: https://rzasnia.pl/gmina-rzasnia-gmina-sulmierzyce-laczy-nas-historia/ oraz na plakacie.

Gmina Rząśnia. Gmina Sulmierzyce. Łączy nas historia.

Gmina Rząśnia. Gmina Sulmierzyce. Łączy nas historia.

Gmina Rząśnia. Gmina Sulmierzyce. Łączy nas historia.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Rząśnia, a także Mieszkańców Gminy Sulmierzyce i Gości na organizowane wspólnie wydarzenie edukacyjno – historyczne “Łączy nas historia”.

Te dwie gminy, Rząśnia i Sulmierzyce, oprócz sąsiedztwa i podobnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych łączy jeszcze województwo łódzkie, które w tym roku obchodzi swoje 100 – lecie (ta wspólna inicjatywa jest częścią obchodów tej rocznicy). Jest to doskonała okazja do pokazania elementów wspólnych i charakterystycznych dla tej części naszego województwa. Stąd pomysł na cykl imprez które mają za zadanie również integrację obu społeczności.

Najbliższa okazja już w sobotę 7 września w Kodraniu (Gmina Sulmierzyce) podczas festynu “Pożegnanie Lata”. We wtorek 10 września spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach podczas którego wystąpią młodzi utalentowani artyści Bartłomiej Dróżdż i Martin Rataj. Odbędzie się również akcja Narodowego Czytania.

Kolejnym etapem wspólnej inicjatywy jest wspólny rajd rowerowy, który planowany jest na niedzielę 15 września br. na trasie przebiegającej przez obie gminy, tj. Sulmierzyce (parking przy stadionie gminnym – Stanisławów – Nowa Wieś – Wola Wydrzyna – Stróża – Biała – Rząśnia.

Podczas rajdu, w jego części przebiegającej przez Gminę Rząśnia, nasza Gminna Biblioteka Publiczna, w czasie krótkich postojów w Stróży (obok Pałacu), Białej (obok budynku Biblioteki) i Rząśni (również obok Biblioteki) zaprezentuje uczestnikom krótkie formy historyczne, inscenizacje, bajki, krótkie rozprawy wraz z elementami plastycznymi i multimedialnymi dotyczącymi historii naszej gminy.

W każdym z punktów rozdawane będą atrakcyjne nagrody w formie specjalnie przygotowanych gadżetów o charakterze historycznym. Każdy z uczestników będzie mógł dołączyć do rajdu w dowolnym momencie – uczestnicy dysponować będą mapą, która jednocześnie będzie potwierdzeniem ich udziału w zabawie.

Na zakończenie cała kolumna rowerzystów uda się na „Piknik Rodzinny” rozpoczynający się ok. godz. 15:00 na placu przy Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Rząśni. Tu dla wszystkich zaplanowano ogrom atrakcji, między innymi koncerty, darmowe rewelacyjne dmuchańce, poczęstunek oraz gry i zabawy z animatorami.

Więcej na plakacie. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w imprezach przygotowanych w ramach projektu. O kolejnych szczegółach będziemy informować na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

Gmina Rząśnia. Gmina Sulmierzyce. Łączy nas historia.

Gmina Rząśnia. Gmina Sulmierzyce. Łączy nas historia.